Писма

Писмо до НЗОК за забавянето в плащанията за извършената дейност през ноември 2009 г.

28.12.2009

"В централния офис на НСОПЛБ постъпиха сигнали от различни области в страната, че дължимото заплащане на дейностите в ПИМП за м. ноември, към днешна дата (12,50 ч.) все още не са извършени. От някои РЗОК има неофициална информация, че сумите за извършената дейност от ОПЛ ще бъдат изплатени през м. януари 2010 г."

Предложения на НСОПЛБ за 24-часовото обслужване на пациентите - декември 2009 г.

12.12.2009

Поради липсата на договорен процес за НРД 2010 г., НСОПЛБ отново изпрати до институциите разработките за решаване на проблема с 24-часовото медицинско обслужване на пациентите. Предложенията бяха представени на МЗ още през 2008 г., без да получат реализация.

За промените в условията на работа и заплащане в ПИМП за 2010 г. - предложения на НСОПЛБ

03.12.2009

Поради спиране на преговорния процес за НРД 2010, в началото на декември 209 г. НСОПЛБ изпрати писма до институциите с предложенията за промени в част ПИМП и във връзка с проектите за премахване на чл. 37 ал. 5 от ЗЗО, с който се регламентира изплащането на разликата за потребителската такса на пенсионерите.

Писмо до НЗОК за подписването на ИД за ОПЛ до 15.12.2009 г.

26.11.2009

В централния офис на НСОПЛБ постъпват сигнали от различни области в страната, че колегите са приканвани да подготвят документи за подписване на индивидуални договори за 2010 г. в срок до 15.12.2009 г.

Писмо до УС на БЛС за промяна в технологията на преговорите за НРД 2010

25.11.2009

С оглед малкото време, което остава до 01 януари 2010 г. и несигурната ситуация около предстоящите законодателни промени и закона за проект за бюджет на НЗОК, както и обявената от Вас възможност за продължаване на преговорите по НРД, предлагам да модифицираме групата за преговори в частта ПИМП с цел – по-добра оперативност.

Информация до ОПЛ за технологията на преговорите по НРД 2010

15.10.2009

В този материал, изготвен за информация на ОПЛ, НСОПЛБ описва протичането на преговорите за рамков договор за 2010 г. и взаимоотношенията с УС на БЛС.

Писмо до МЗ във връзка с писмо на Директора на ЦСМП - София област до ОПЛ от областта

25.09.2009

ОПЛ от София област получиха еднотипни писма, подписани от Директора на ЦСМП - София област  с настоятелни предложения за сключване на договори с ЦСМП за  обслужване на пациентите в извънработно време, придружени от устни искания за заплащане в размер 0.15-0.20 лв за записан в листата пациент. В писмата се съдържа и заплаха за отказ на ЦСМП да извършва медицинско обслужване на гражданите в случай на отказ от сключване на договор.

Писмо до МЗ - становище за тримесечните рецепти

25.09.2009

Промените в Наредба 4, които касаят удължен срок за изписване на медикаменти за поддържащо лечение на хроничните заболявания (т. нар. тримесечни рецепти) бяха направени по идея и предложение на НСОПЛБ, както и рецептурната бланка 5А, свързана с тях.

 

БФС възрази срещу тримесечните рецепти с искане за нови промени в Наредба 4, с които да отпадне възможността за предписване на медикаменти на тези бланки.

Отворено писмо на НСОПЛБ за училищните лекари

24.09.2009

Управителният съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изразява своята загриженост и тревога относно приетата на първо четене от Парламента промяна в Закона за здравето, свързана с училищните лекари.

Писмо до МЗ за участници в работна група за медицинска документация

04.09.2009

Формира се работна група към МЗ за изработване на проект за формата, съдържанието, условията и реда на обработване, използване и съхранение на медицинската документация.