Писмо до МЗ във връзка с писмо на Директора на ЦСМП - София област до ОПЛ от областта

25.09.2009

ОПЛ от София област получиха еднотипни писма, подписани от Директора на ЦСМП - София област  с настоятелни предложения за сключване на договори с ЦСМП за  обслужване на пациентите в извънработно време, придружени от устни искания за заплащане в размер 0.15-0.20 лв за записан в листата пациент. В писмата се съдържа и заплаха за отказ на ЦСМП да извършва медицинско обслужване на гражданите в случай на отказ от сключване на договор.

В писмо до Министъра на здравеопазването НСОПЛБ изразява категорично несъгласие с императивния тон на  посланията и с опита да бъдат наложени без право на избор определени взаимоотношения. Аргументирана е подробно несъобразеността на получените от ОПЛ писма с действащата в страната ни нормативна уредба.

Предложението, отправено до колегите общопрактикуващи лекари от София-област е правно необосновано и е проява на превишаване на правомощия от страна на Директора на ЦСМП - София област.

Писмо на НСОПЛБ до МЗ във връзка с писма от ЦСМП - София област

(.doc, 884.51 KB)

< Назад