Попзиции на регионалните структури

Позиция на СОЛ-ВТ относно глоби за превишени РС за профилактика и диспансеризация

07.10.2009

В УС на СОЛ  Велико Търново постъпи информация от ОПЛ от община Свищов за извършване на финансови проверки от РЗОК Велико Търново за превишаване на регулативните стандарти за МДД за диспансерно наблюдение и профилактика /тип 4 и 7/ и издаване на протоколи за възстановяване на тези суми.

Писмо на д-р Велислав Тодоров до РЗОК - Ловеч

27.07.2009

Във връзка с възникнали проблеми при изпълнението на рецептурни бланки 5А д-р Тодоров отправя писмено запитване до РЗОК - Ловеч

Д-р Селиме Карагьозова за нереалните изисквания на РЗОК - Разград

27.07.2009

С писмо до д-р Карагьозова Директорът на РЗОК - Разград съобщава, че няма да  бъдат платени профилактичните прегледи за м.Юни 2009 за които в отчета няма отразени резултати за задължителните изследвания при профилактичен преглед на ЗЗОЛ.

Позиция на СОЛПО за РС за ПИМП - 2009 г.

01.07.2009

"Обръщам се към Вас, от името на ОПЛ-Плевенска област, във връзка с РС за първо и второ тримесечие на 2009г.,определени за ПИМП!

Общо мнение на колегите ми е,че определеният за първо и второ тримесичие РС е недостатъчен!Лимитирането ограничава възможностите за осигуряване на добра и качествена  медицинска услуга! "