Архив 2011

Нашата позиция в медиите - 2011 г.

30.12.2011

Позицията на НСОПЛБ, представена в медиите от членовете на ръководството на организацията. 

Д-р Л. Киров в навечерието на Коледа: Надявам се на по-малко популизъм и повече компетентност

 Догодина хронично болните сами ще избират кой да ги наблюдава – личният лекар или специалист - д-р Христо Димитров

Доктор от района на Търговище стана семеен лекар на годината - Нова Телевизия

Общата/фамилна медицина през XXI век - д-р Л. Киров за  www.zdravennavigator.bg

У нас лекарят е в грешка по презумпция. Д-р В. Чобанова за www.zdrave.net

Д-р Бакърова за за 20-км ограничение за договор с дежурен кабинет в Наредба 40

Д-р Алексов за здравнонеосигурените, потребителската такса, отдалечените райони

Какво искаме да се промени догодина? Д-р В. Чобанова за предложенията на НСОПЛБ за промени в нормативната уредба

Д-р Киров за достъпа до лекар в България

Д-р Киров за неблагоприятните практики

Подписан е НРД 2012 и Договор за цени и обеми 2012 г.

22.12.2011

Днес е подписан НРД 2012 и отделен Договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г.

ImportantПреговарящите лекари получиха от НЗОК проекта за НРД 2012

16.12.2011

На 15.12.2011 г. след обяд  получихме проекта за НРД 2012 от НЗОК.

Днес се състоя среща с представители на Надзорния съвет и НЗОК за окончателно обсъждане на текстовете на НРД. Договорените текстове на НРД, приложенията, промените за 2012 г. и цените в ПИМП са в прикачени файлове.

 

ImportantУнищожителни глоби на лекари без вина

15.12.2011

Съобщение до медиите във връзка със сигнали от страната за наложени санкции за неявяване на пациенти на профилактични и диспансерни прегледи в унищожителни размери

Колко са неосигурените в България - проучване на НСОПЛБ

14.12.2011

Експресно проучване на НСОПЛБ за броя на неосигурените за здраве в България.

ImportantПреговорите за НРД 2012 продължават на ниво УС на БЛС-НС на НЗОК

14.12.2011

На 1.12.2011 г. се състоя първата среща между УС на БЛС и НС на НЗОК за договаряне на текстовете по НРД 2012. От страна на ПИМП освен двамата представители в УС на БЛС - д-р Чинарска и д-р Еленски, участваха и д-р Атанас Пелтеков и д-р Виктория Чобанова. Протоколът от срещата можете да видите тук.

На 2.12.2011 г. бяха представени пред НС на НЗОК договорените текстове в специалната част - ПИМП, СИМП и БП. Очаква се окончателно одобрение от целия НС на НЗОК.

Днес, 8.12.2011 г. не се постигна договореност по цените и обемите в ПИМП.

На 11.12.2011 г. бяха обсъдени приложенията към НРД.

На 12.12.2011 г. се състоя среща с Дирекция Бюджет и финанси за обсъждане на цените и обемите в ПИМП.

НС на НЗОК към 21.30 ч на 14.12.2011 г. все още не е завършил заседанието си. Все още преговарящите екипи на лекарите не разполагат с работния вариант на НРД, който НЗОК се ангажира да предостави още вчера.

Преговорите на експертно ниво са прекратени

01.12.2011

Предвидената за 2.12.2011 г. среща между експертите на НЗОК и групата за преговори в част ПИМП беше отменена вчера.

ImportantПротоколи от преговорите с НЗОК - част ПИМП

29.11.2011

Работните протоколи от преговорите по НРД 2012 в част ПИМП - 15.11.2011, 16.11.2011 г., 22.11.2011 г.

Предложенията на групата за ПИМП за цени и обеми на дейностите

ImportantБюджет 2012 г - в развитие

31.10.2011

На 27.10.2012 г. станаха известни плановете на НЗОК за бюджет 2012 г. Съгласно проекта, средствата за ПИМП бяха намалени с 9 милиона лева (от 169 млн лв на 160 млн лв)

Вследствие на реакцията на НСОПЛБ темата продължи в развитие.

Проблем с обучението по ОМ в Плевен

24.10.2011

Д-р Петя Дакова, Председател на Сдружението на ОПЛ в Плевен и областта сигнализира за нововъзникнал проблем със специализацията по Обща медицина в Плевен