Писмо до УС на БЛС за промяна в технологията на преговорите за НРД 2010

25.11.2009

"С оглед малкото време, което остава до 01 януари 2010 г. и несигурната ситуация около предстоящите законодателни промени и закона за проект за бюджет на НЗОК, както и обявената от Вас възможност за продължаване на преговорите по НРД, предлагам да модифицираме групата за преговори в частта ПИМП с цел – по-добра оперативност.

Предлагам в групата да участвате Вие, като председател на БЛС, един член на УС на БЛС – представител на ПИМП, аз – като председател на НСОПЛБ и още двама експерти на НСОПЛБ. Участниците от страна на НСОПЛБ са колеги, вписани в състава на групата за преговори от страна на БЛС.

От страна на НЗОК предлагам да изискаме формиране на група с участието наг-н Александър Огнянов, изпълнителен директор на НЗОК, г-жа Жени Начева, директор на дирекция ”БФП” и техни експерти за ПИМП.

По този начин се осигурява възможност за участие на хората, оторизирани да вземат решения от страна на БЛС и НЗОК, което ще спести ценно време за постигането на съгласие.

Предлагам организирането на срещата да се състои в периода от 30.11 – 02.12. 2009 г.

25.11.2009 г.                                     д-р Любомир Киров"

 

Писмо до УС на БЛС за промяна в технологията на преговорите

(.doc, 82 KB)

< Назад