Писма

Писмо до доц. Маджова за развитието на общата медицина

03.07.2009

През юли 2009 година НСОПЛБ изпрати писмо на доц. Маджова, Национален консултант по Обща медицина, в което визира предстоящите задачи в развитието на теорията и практиката на Общата медицина, както и специализацията по Обща медицина.

Писмо до БЛС за Правилата за добра медицинска практика

03.04.2009

Съгласно решението на  Националния съвет, УС на НСОПЛБ внесе отново Правилата за добра медицинска практика за утвърждаване в УС на БЛС.

Становище на НСОПЛБ по законопроект за ИД на ЗЛЗ, предложен от Тодор Кумчев, и НЗК

03.04.2009

Законопроектът за изменение и допълнение на ЗЛЗ, предложен през април 2009 г. от Тодор Кумчев, предвижда  удължаване на периода за вземане на специалност Обща медицина с 6 години и "приравняване" на специалностите Акушерство и гинекология, Хирургия, Педиатрия и Вътрешни болести със специалността Обща медицина.

До медиите за липсата на Наредба за лекарствата

04.03.2009

НСОПЛБ сигнализира обществеността по повод „Наредба за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти”. Наредбата е една от най-важните, отдавна е коригирана и одобрена от МЗ, но все още се бави публикуването и в „Държавен вестник”. Въпросната наредба заменя съществуващата до сега Наредба № 4, която вече няма законова сила.

Писмо до Българска педиатрична асоциация за идеите за разделно здравно обслужване на децата от СИМП-педиатрия

20.02.2009

В медицинските стандарти, подготвени и внесени в МЗ от Българската педиатрична асоциация, с председател доц. Евгений Генев и зам.-председател доц. Владимир Пилософ,  децата до 14 годишна възраст да отпаднат от листата на ОПЛ и да бъдат включени в тази на педиатър, регистрирал специализирана практика, като общопрактикуващият лекар бъде лишен от правото да се грижи за тях.