Писмо до НЗОК за подписването на ИД за ОПЛ до 15.12.2009 г.

26.11.2009

В централния офис на НСОПЛБ постъпват сигнали от различни области в страната, че колегите са приканвани да подготвят документи за подписване на индивидуални договори за 2010 г. в срок до 15.12.2009 г.

 

С оглед малкото време, което остава до 01 януари 2010 г. и несигурната ситуация около предстоящите законодателни промени и закона за проект за бюджет на НЗОК, както и неподписан рамков договор, поради незавършена процедура по договаряне, считаме тази активност от страна на РЗОК за неуместна.

 

До момента няма финализирани преговори по НРД 2010, нито са публично обявени намерения за подмяна на НРД с решение на УС на НЗОК.

Писмо до НЗОК

(.doc, 84 KB)

< Назад