Информация до ОПЛ за технологията на преговорите по НРД 2010

15.10.2009

Новото ръководство на БЛС първоначално прие тезата, че през тази година ще възложи на НСОПЛБ да отстоява специфичните условия в ПИМП и ще насочи вниманието си към многото нерешени проблеми в СИМП и болничната помощ. В края на м. юни обаче УС на БЛС направи завой в политиката си и утвърди подхода на предходните ръководства, независимо от създадените на последния Събор надежди за промяна. Нещо повече – членове на Управителния съвет, които са общопрактикуващи лекари, предприеха без обсъждане администрирани от БЛС действия за създаване на паралелна структура на НСОПЛБ. В публичното пространство се тиражират от тях и близки до тях колеги грешни становища (напр. за сепаратизъм), променени факти, нападки и опити за дирижирана кампания срещу НСОПЛБ.

 

Изискванията на ръководството на БЛС към Районните колегии е за изпращането на експерти за ПИМП, СИМП и БП по всяка специалност при насрочване на съответната среща! Това по същество е скъп, неефективен подход и крайно недалновиден, защото се събират лица, които не са подбрани по предварителни критерии и представени знания, които не са работили съвместно и тепърва ще трябва да си изясняват всички детайли в условията на труд и нормативните уредби, от където произтичат проблемите, след което да търсят правилните решения. Експертните състави на БЛС и професионалните групи ще преговарят по конкретните текстове на НРД 2006, а при непостигане на съгласие, клаузите ще се оставят за решения между управителните съвети на БЛС и НЗОК.

Информация за ОПЛ

(.doc, 99 KB)

< Назад