За промените в условията на работа и заплащане в ПИМП за 2010 г. - предложения на НСОПЛБ

03.12.2009

Поради спиране на преговорния процес за НРД 2010, в началото на декември 2009 г. НСОПЛБ изпрати писма до институциите с предложенията за промени в част ПИМП и във връзка с проектите за премахване на чл. 37 ал. 5 от ЗЗО, с който се регламентира изплащането на разликата за потребителската такса на пенсионерите.

 

В писмата се настоява да остане текстът в чл. 37 на ЗЗО за компенсиране на разликата в потребителската такса за пенсионерите, както и предложения за промяна в правилата за работа на ОПЛ през 2010 г.:

- диспансерните прегледи, изследвания и консултации на пациентите да се извършват в рамките на календарната година;

- въвеждане на 4 диспансерни прегледа за Захарен диабет;

- въвеждане на коефициент при заплащането на диспансерните прегледи, когато са налице повече от едно диспансерни заболявания;

- повишаване на цената на профилактичния преглед за децата до 7 години и на лицана над 18 години;

- разделяне на регулативните стандарти на 2 групи - регулативни стандарти за остри заболявания и регулативни стандарти за профилактика и диспансерни дейности;

- съгласуване на индивидуалните договори с Националния рамков договор.

 

Предложенията на НСОПЛБ отново бяха изпратени до УС на БЛС при възобновяване на преговорите за НРД 2010.

Писмо до МФ с предложенията на НСОПЛБ

(.doc, 129.5 KB)

Писмо до НЗОК с предложенията на НСОПЛБ

(.doc, 127.5 KB)

Информация за ОПЛ с предложенията на НСОПЛБ

(.doc, 128.5 KB)

Писмо до УС на БЛС с предложенията на НСОПЛБ

(.doc, 82 KB)

< Назад