Анализи

Становище на НСОПЛБ относно проекта за бюджет 2007 г. и НРД 2007 г.

26.11.2007

Становище на УС на НСОПЛБ за ситуацията около преговорите по НРД 2007 и бюджет 2007 и ангажиментите на НЗОК и МЗ в този процес.
 

Коментар на НСОПЛБ относно Законопроект за училищните лекари

10.07.2007

Коментар на Проект за  Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, предложен от Ива Станкова и група н. п.

 

Среща между МЗ, НЗОК и НСОПЛБ

04.05.2007

На 4 май 2007 г. от 9.00 ч.  в заседателната зала на Министерството на здравеопазването се проведе среща по проблемите на извънболничната помощ с участието на ръководствата на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

 

Становище до медиите относно Законопроект за училищните лекари

05.04.2007

Становище на Управителния съвет на НСОПЛБ по повод на Законопроект за възстановяване на институцята „училищен лекар”.
 

Бюджет 2007 г. – презентация

01.12.2006

Бюджет 2007 г. – презентация.
 

Анализ на проекто бюджет 2007 г. в част ПИМП

24.11.2006

Предложения за варианти на бюджет на НЗОК за 2007 в частта ПИМП. Анализ на Проект за бюджет на НЗОК за 2007 за здравноосигурителни плащания и резерв в частта за ПИМП.
 

Анализ на проекта за бюджет за 2008 г.

23.07.2006

Анализ на бюджета за здравноосигурителни плащания за 2007 година и проекта за бюджет за 2008 г., изработен от НСОПЛБ във връзка с преговорите за НРД 2008 г.

Становище на НСОПЛБ про Проект за Национална здравна стратегия 2007-2012 г.

10.06.2006

Становище по проекта за Национална Здравна Стратегия 2007-2012 г. от УС на НСОПЛБ, обсъдена на открито заседание проведено на 14.05.2006 г. и допълнена на заседание на УС на 10.06.2006 г.
 

Становище на НСОПЛБ про Проект за Национална здравна стратегия 2007-2012 г.

14.05.2006

Становище по проекта за Национална Здравна Стратегия 2007-2012г от УС на НСОПЛБ, обсъдена на открито заседание проведено на 14.04.2006 г.
 

Становище на д-р Л. Киров относно разликите между договорените и публикуваните текстове на НРД 2006 г.

08.01.2006

Становище за разликите в договорения между УС на БЛС и УС на НЗОК НРД 2006 и публикувания вариант на НРД 2006 в ДВ и произтичащите от това проблеми за ИМП в ПИМП от Д-р л. Киров - съпредседател на комисия ПИМП.