Писма

Писмо до МЗ относно дейностите на ОПЛ по Националната програма за ограничаване на остеопорозата в България – 2007 г.

13.12.2007

Моля, във връзка с изпълнението на дейностите по  Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Р България 2006 – 2010 г.,  да бъде свикан Национален съвет за отчитане изпълнението на поетите ангажименти по дейностите, свързани с изпълнение на програмата за 2007 г. 
 

Писмо до НЗОК относно авансовото изплащане на капитационните суми за декември 2007 г.

07.12.2007

Писмо до НЗОК относно авансовото изплащане на капитационните суми за декември 2007 г.
 

Писмо до РЦЗ за участие на ОПЛ в скрининговите профилактични прегледи 2007 г.

06.12.2007

Писмо до РЦЗ за участие на ОПЛ в скрининговите профилактични прегледи 2007 г.
 

Писмо до ОПЛ за участие в скринингови профилактични прегледи 2007 г.

06.12.2007

Писмо до ОПЛ за участие в скринингови профилактични прегледи 2007 г.
 

Писмо до НАП за броя на здравнонеосигурените лица – 2007 г.

06.12.2007

Писмо до НАП за броя на здравнонеосигурените лица – 2007 г.
 

Информация за хода на преговорите за 2008 г.

05.12.2007

Без конкретни договорености приключи и днешният кръг от преговорите по рамковия договор за идната година. От БЛС отново поискаха касата да изготви предложение за повишаване цените на медицинските услуги догодина с минимум 20%. От здравната каса контрираха с искането съсловната организация да даде предложения за цени и обеми в рамките на проектобюджета, който бе приет от парламента на първо четене.
 

Писмо до медиите относно авансовото плащане на капитационните суми за декември

01.12.2007

По повод на множество отправени към НСОПЛБ запитвания от ОПЛ, изпратихме писмо до Директора на НЗОК и Директора на Дирекция „Бюджет и финанси” в  НЗОК  с молба,  да посочат основанието за авансово изплащане на  средствата за капитационни суми за м. декември 2007 г. и дали това има  задължителен характер.
 

Писмо до медиите относно броя на неосигурените лица 2007 г.

30.11.2007

Във  връзка с обявени данни по време на преговорите за НРД на 30 ноември 2007 г., от д-р Р. Тодорова, директор на НЗОК, за броя на  здравноосигурените лица в Р България ( 7 535 765 души към 26.11.2007 г.), от името на НСОПЛБ отправихме писмено запитване до г-н Й. Христосков, управител на НОИ и г-жа М. Мургина, изп. директор на НАП.
 

Писмо до медиите за бюджет 2007 г. и НРД 2007 г.

26.11.2007

В разрез със стратегията за развитие на здравеопазването НЗОК не желае реално да завиши заплащането за дейност, което е видно от Проекта за бюджет на НЗОК за 2007.
 

Писмо до УС на БЛС за предложения за НРД 2008 в част ПИМП

19.10.2007

Ситуацията, в която се намираме е динамично променяща се и за съжаление, неблагоприятна за съсловието като цяло и в частност ОПЛ.