Писма

Писмо до МЗ за специализацията по ОМ – октомври 2007 г.

01.10.2007

Както нееднократно сме алармирали до този момент, отново поставям въпроса, който остава нерешен и буди тревога сред колегите общопрактикуващи  лекари - липсата  на  места  за  зачисляване за специализация по Обща медицина и изтичащият за това срок.
 

Писмо до БЛС относно правилата за добра медицинска практика – септември 2007 г.

12.09.2007

Писмо до БЛС относно правилата за добра медицинска практика – септември 2007 г.
 

Писмо до БЛС относно правилата за добра медицинска практика – юни 2007 г.

27.06.2007

Писмо до БЛС относно правилата за добра медицинска практика – юни 2007 г.
 

Писмо до медиите относно решението за премахване на потребителската такса – 2007 г.

22.06.2007

Потребителската, или по-точно ограничителна такса, е регулаторен  механизъм  по отношение на необоснованото ползване на медицински услуги, което води до свръхпотребление.
 

Писмо до катедрите по ОМ за условията за зачисляване за специализация по ОМ – 2007 г.

05.06.2007

Писмо до катедрите по ОМ за условията за зачисляване за специализация по ОМ – 2007 г.
 

Писмо до НЗОК за проблем в Разград 2007 г.

01.06.2007

Писмо до НЗОК за проблем в Разград 2007 г.
 

Писмо до НЗОК с предложение за въвеждане на отчитане с електронен подпис - 2007 г.

19.03.2007

Писмо до НЗОК с предложение за въвеждане на отчитане с електронен подпис  - 2007 г.
 

Писмо до НЗОК срещу изискването за представяне на АЛ на хартиен носител при отчета за януари 2007 г.

13.02.2007

Във всички РЗОК при отчитане на извършената дейност за м. януари 2007 г. подчинените Ви служители изискват от ОПЛ да представят всички амбулаторни листи на хартиен носител.
 

Позиция на УС на НСОПЛБ относно Решение № РД - УС - 04 -12/02.02.2007г. на УС на НЗОК

04.02.2007

Категорично възразяваме срещу Решение № РД - УС - 04 -12/02.02.2007г. на УС на НЗОК и считаме, че е в противоречие на чл. 59 от Закона за здравното осигуряване.
 

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г.

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.