Позиция на регионалите структури

Жалба на д-р Д. Заеков относно промени в Устава на БЛС – 2007 г.

24.11.2007

Според чл. 36, т. 3 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина членовете на Българския лекарски съюз са длъжни да спазват устава.
 

Възражение от д-р С. Карагьозова срещу проверки от РЗОК – 2007 г.

02.10.2007

Относно Заповед №РД-09-449/20.09.2007 и финансов протокол №РД-13-287/24.09.2007.
 

Възражение от д-р Д. Дамянов – техническа грешка – 2008 г.

01.10.2007

По повод на констатацията за нарушение на т. 176 1 А от Решение № РД – УС – 04 -12/02.02.2007 г.
 

Как институциите се опитват да направят от добрия лекар – лош – д-р С. Карагьозова, 2007 г.

18.09.2007

Винаги сме твърдели, че най-важното условие за добра медицинска практика е Лекарят да бъде спокоен и отдаден на своите пациенти. 

 

Писмо на д-р С. Карагьозова относно проверки на РЗОК-Разград – 2007 г.

18.09.2007

Писмо на д-р С. Карагьозова относно проверки на РЗОК-Разград – 2007 г. 
 

Становище на СОПЛР относно неблагоприятните практики – 2007 г.

01.08.2007

Населени места с неблагорпиятни условия за работа. 
 

Становище на АОПЛ – Шумен относно Законопроект за училищните лекари

09.07.2007

Становище на АОПЛ – Шумен относно Законопроект за училищните лекари.
 

Становище на д-р П. Дакова относно Законопроекта за училищните лекари – 2007 г.

09.07.2007

Относно промени в Закона за Здравето чл.26 и чл.120.
 

Становище на д-р Св. Митев относно Законопроект за училищните лекари – 2007 г.

15.06.2007

При положение, че през следващата година се предвижда стартирането на електронната здравна карта, направо е смешно разсъждението за функционалната връзка и показва непознаване на материята от страна на вносителите. Оторизирания достъп обезсмисля техните притеснения.
 

Проверки от РЗОК – Видин – представено от д-р Наташа Иванова, Видин, 2007 г.

15.06.2007

Проверки от РЗОК – Видин – представено от д-р Наташа Иванова, Видин, 2007 г.