Писма

Изявление на д-р Любомир Киров до медиите относно спорни моменти на НРД 2007 г.

20.11.2006

Изяввление на д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.
 

Писмо до медиите относно проект за бюджет 2007 г.

20.11.2006

Писмо до медиите относно проект за бюджет 2007 г. 
 

Писмо до кмета на София относно наемите на кабинетите – ноември 2006 г.

13.11.2006

Считаме, че Решение № 685 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г. на Столичен общински съвет и последвалата промяна в чл. 43 от Наредбата за базисните цени на наемите, ще доведе до затруднения и хаос в доболничната медицинска и стоматологична помощ, а това ще рефлектира върху здравното обслужване на софийските граждани.
 

Писмо до МЗ относно създаване на консултативни комисии за СДО

10.11.2006

Писмо до МЗ относно създаване на консултативни комисии за СДО. 
 

Предложения за НРД 2007 г.

23.10.2006

Предложения за НРД 2007 г. 
 

Декларация на УС на НСОПЛБ относно наемите в София – 2006 г.

13.10.2006

Декларация на УС на НСОПЛБ относно наемите в София – 2006 г.
 

Писмо до БЛС относно създаването на Ръководство за поведение на ОПЛ при дислипидемии

05.10.2006

 

Ръководството е създадено, съобразно европейските и световни стандарти за изготвяне на подобни документи, обслужващи ежедневната практика и съобразено с последните консенсуси на тази тема.
 

Писмо до МЗ относно създаването на Ръководство за поведение на ОПЛ при дислипидемии

05.10.2006

Ръководството е създадено, съобразно европейските и световни стандарти за изготвяне на подобни документи, обслужващи ежедневната практика и съобразено с последните консенсуси на тази тема.
 

Писмо до МЗ за определяне на места за зачисляване за специализация по ОМ

05.10.2006

Във връзка с проведен разговор между нас, съм длъжен отново да Ви обърна внимание, че въпросът с отпускането на съответния брой места за зачисляване за специализация по обща медицина в Катедрите по Обща медицина към Медицинските университети, не търпи отлагане.  
 

Писмо до Директора на НЗОК относно проблеми в Шумен

05.09.2006

Повече от половин година в област Шумен е налице конфликт, водещ до постоянно нарастващо напрежение между Директора на РЗОК д-р Пенкова и изпълнителите на ПИМП.