Писма

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г. – за МЗ

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.
 

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г. – за НЗОК

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.
 

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г. – за ОПЛ

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.

 

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г.- за Парламента

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.

 

Решение на УС на НСОПЛБ за националните протести през 2007 г.

27.01.2007

УС и НС на НСОПЛБ подкрепя планираните от Български лекарски съюз  национални протестни действия.

 

Писмо до МЗ относно Приложение 12 на НРД

14.12.2006

Писмо до МЗ относно Приложение 12 на НРД.
 

Част от изказване на д-р Любомир Киров по време на преговорите за НРД 2007 г.

27.11.2006

Част от изказване на д-р Любомир Киров по време на преговорите за НРД 2007 г.
 

Писмо до УС на БЛС относно проекто-бюджет 2007 г. за ПИМП

24.11.2006

Внасяме Проект за бюджет ПИМП 2007 (с разпределение на обеми и цени по видове медицински дейности), като част от общия бюджет на НЗОК за здравеопазване.
 

Писмо до ПКЗ относно проект за бюджет 2007 г.

23.11.2006

Предоставям на вниманието ви варианти на бюджет за ПИМП, съобразно внесения в Народното събрание проект на НЗОК за бюджет 2007.
 

Проекто-бюджет 2007 г. за ПИМП

22.11.2006

Предоставям на вниманието ви варианти на бюджет за ПИМП, съобразно внесения в Народното събрание проект на НЗОК за бюджет 2007. Първият вариант е разработен на базата на броя на реално осигурените ЗЗОЛ в България, които са около 6 300 000 (т.е. около 1 200 000 са неосигурените лица), като е преразпределена и сумата, предвидена за неотложна помощ.