Писмо до медиите относно авансовото плащане на капитационните суми за декември

01.12.2007

По повод на множество отправени към НСОПЛБ запитвания от ОПЛ, изпратихме писмо до Директора на НЗОК и Директора на Дирекция „Бюджет и финанси” в  НЗОК  с молба,  да посочат основанието за авансово изплащане на  средствата за капитационни суми за м. декември 2007 г. и дали това има  задължителен характер.
 

Писмо до медиите

(.doc, 76 KB)

< Назад