Писмо до МЗ относно дейностите на ОПЛ по Националната програма за ограничаване на остеопорозата в България – 2007 г.

13.12.2007

Моля, във връзка с изпълнението на дейностите по  Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Р България 2006 – 2010 г.,  да бъде свикан Национален съвет за отчитане изпълнението на поетите ангажименти по дейностите, свързани с изпълнение на програмата за 2007 г. 
 

Писмо до МЗ

(.doc, 73.5 KB)

< Назад