Архив 2004 - 2007

Становище на АОПЛ – Шумен относно Законопроект за училищните лекари

09.07.2007

Становище на АОПЛ – Шумен относно Законопроект за училищните лекари.
 

Становище на д-р П. Дакова относно Законопроекта за училищните лекари – 2007 г.

09.07.2007

Относно промени в Закона за Здравето чл.26 и чл.120.
 

Писмо до БЛС относно правилата за добра медицинска практика – юни 2007 г.

27.06.2007

Писмо до БЛС относно правилата за добра медицинска практика – юни 2007 г.
 

Писмо до медиите относно решението за премахване на потребителската такса – 2007 г.

22.06.2007

Потребителската, или по-точно ограничителна такса, е регулаторен  механизъм  по отношение на необоснованото ползване на медицински услуги, което води до свръхпотребление.
 

Становище на д-р Св. Митев относно Законопроект за училищните лекари – 2007 г.

15.06.2007

При положение, че през следващата година се предвижда стартирането на електронната здравна карта, направо е смешно разсъждението за функционалната връзка и показва непознаване на материята от страна на вносителите. Оторизирания достъп обезсмисля техните притеснения.
 

Проверки от РЗОК – Видин – представено от д-р Наташа Иванова, Видин, 2007 г.

15.06.2007

Проверки от РЗОК – Видин – представено от д-р Наташа Иванова, Видин, 2007 г.
 

Становище на работна група на ОПЛ от Кърджали относно Законопроекта за училищните лекари – 2007 г.

15.06.2007

Необходима е дискусия по отношение на задължителните здравни кабинети в училищата.Опита за  връщане на училищното здравеопазване, без да се отчита променената правна уредба в България , ще доведе до нереализиране на очакваните резултати  и  икономически неизгодно изразходване на средства .Считаме,че носталгията по училищното здравеопазване при променената правна среда е нерационална.
 

Становище на СОПЛР относно загубена ЗОК

06.06.2007

Становище на СОПЛР относно загубена ЗОК.
 

Писмо до катедрите по ОМ за условията за зачисляване за специализация по ОМ – 2007 г.

05.06.2007

Писмо до катедрите по ОМ за условията за зачисляване за специализация по ОМ – 2007 г.
 

Писмо до НЗОК за проблем в Разград 2007 г.

01.06.2007

Писмо до НЗОК за проблем в Разград 2007 г.