Архив 2004 - 2007

Среща между МЗ, НЗОК и НСОПЛБ

04.05.2007

На 4 май 2007 г. от 9.00 ч.  в заседателната зала на Министерството на здравеопазването се проведе среща по проблемите на извънболничната помощ с участието на ръководствата на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

 

Становище до медиите относно Законопроект за училищните лекари

05.04.2007

Становище на Управителния съвет на НСОПЛБ по повод на Законопроект за възстановяване на институцята „училищен лекар”.
 

Становище на СОПЛП относно Законопроект за училищните лекари

02.04.2007

Предложения от СОПЛП по повод Законопроекта за възстановяване на институцията “училищен лекар”.
 

Писмо до НЗОК с предложение за въвеждане на отчитане с електронен подпис - 2007 г.

19.03.2007

Писмо до НЗОК с предложение за въвеждане на отчитане с електронен подпис  - 2007 г.
 

Писмо от СОПЛП относно проблеми с издаването на болничните листове – 2007 г.

17.03.2007

На 14.03.2007 г. в гр. Пловдив по инициатива на СОПЛП се проведе дискусионна среща на ОПЛ от област Пловдив с представители на НОИ-РУСО град Пловдив. Обсъдиха се основно проблеми по Наредбата за временната нетрудоспособност. След протеклата дискусия се очертаха два основни проблема, за които сметнахме за необходимо да Ви информираме с цел евнтуалното им разрешаване.
 

Писмо до НЗОК срещу изискването за представяне на АЛ на хартиен носител при отчета за януари 2007 г.

13.02.2007

Във всички РЗОК при отчитане на извършената дейност за м. януари 2007 г. подчинените Ви служители изискват от ОПЛ да представят всички амбулаторни листи на хартиен носител.
 

Становище на ССЛБ относно договорите за авансово плащане – 2007 г.

06.02.2007

Позиция на Сдружението  на семейните лекари – гр. Бургас

 

Позиция на УС на НСОПЛБ относно Решение № РД - УС - 04 -12/02.02.2007г. на УС на НЗОК

04.02.2007

Категорично възразяваме срещу Решение № РД - УС - 04 -12/02.02.2007г. на УС на НЗОК и считаме, че е в противоречие на чл. 59 от Закона за здравното осигуряване.
 

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г.

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.
 

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г. – за МЗ

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.