Архив 2004 - 2007

Писмо до БЛС с предложения за анекс към НРД 2006 г.

10.06.2006

Предложения за анекс на нрд 2006 по общата и специална част и приложенията.
 

Писмо до Директора на СЗОК относно „нарушения” на ОПЛ – 2006 г.

22.05.2006

Да ни бъде предоставена по възможност документацията по проведените проверки, за да може новосъздадената комисия по професионална етика на НСОПЛБ да разгледа случаите и да вземе отношение.
 

Становище на НСОПЛБ про Проект за Национална здравна стратегия 2007-2012 г.

14.05.2006

Становище по проекта за Национална Здравна Стратегия 2007-2012г от УС на НСОПЛБ, обсъдена на открито заседание проведено на 14.04.2006 г.
 

Писмо от ДОПЛП относно отчитане на дейност за 2006 г.

07.05.2006

Писмо от ДОПЛП относно отчитане на дейност за 2006 г.
 

Писмо до МЗ от ОПЛ – Девин

10.03.2006

Писмо до МЗ от ОПЛ – Девин.
 

Писмо до БЛС относно НРД 2007 г. от ОС – Плевен

07.02.2006

Писмо до БЛС относно НРД 2007 г. от ОС – Плевен 
 

Становище на ОПЛ – Плевен относно профилактичните прегледи

27.01.2006

Относно изпълнение на задълженията на ОПЛ  по НРД2006г. , в частта“Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. възраст”.
 

Позиция на УС на НСОПЛБ за профилактичния преглед

14.01.2006

По време на преговорите между БЛС и НЗОК по НРД 2006 бе прието, че цената на профилактичния преглед на лица над 18 г., провеждан от общопрактикуващите лекари е 4,15 лв., при обем на прегледа по НРД 2005.
 

Писмо до БЛС относно предложения за промени в приложенията на НРД 2006 г.

14.01.2006

На открито заседание на УС и КС на НСОПЛБ беше взето решение да се подкрепят предложенията на подкомисията на ПИМП, внесени в БЛС на 12.01.2006г – вх.№ 88. 
 

Предложения за промени в приложенията на НРД 2006 г .

14.01.2006

На открито заседание на УС и КС на НСОПЛБ беше взето решение да се подкрепят предложенията на подкомисията на ПИМП, внесени в БЛС на 12.01.2006г – вх.№ 88.