Архив 2004 - 2007

Писмо до УС на БЛС относно проекто-бюджет 2007 г. за ПИМП

24.11.2006

Внасяме Проект за бюджет ПИМП 2007 (с разпределение на обеми и цени по видове медицински дейности), като част от общия бюджет на НЗОК за здравеопазване.
 

Писмо до ПКЗ относно проект за бюджет 2007 г.

23.11.2006

Предоставям на вниманието ви варианти на бюджет за ПИМП, съобразно внесения в Народното събрание проект на НЗОК за бюджет 2007.
 

Проекто-бюджет 2007 г. за ПИМП

22.11.2006

Предоставям на вниманието ви варианти на бюджет за ПИМП, съобразно внесения в Народното събрание проект на НЗОК за бюджет 2007. Първият вариант е разработен на базата на броя на реално осигурените ЗЗОЛ в България, които са около 6 300 000 (т.е. около 1 200 000 са неосигурените лица), като е преразпределена и сумата, предвидена за неотложна помощ.
 

Писмо от ССЛБ относно НРД 2007 г. и обема на профилактичния преглед

22.11.2006

Писмо от ССЛБ относно НРД 2007 г. и обема на профилактичния преглед.
 

Изявление на д-р Любомир Киров до медиите относно спорни моменти на НРД 2007 г.

20.11.2006

Изяввление на д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.
 

Писмо до медиите относно проект за бюджет 2007 г.

20.11.2006

Писмо до медиите относно проект за бюджет 2007 г. 
 

Писмо до кмета на София относно наемите на кабинетите – ноември 2006 г.

13.11.2006

Считаме, че Решение № 685 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г. на Столичен общински съвет и последвалата промяна в чл. 43 от Наредбата за базисните цени на наемите, ще доведе до затруднения и хаос в доболничната медицинска и стоматологична помощ, а това ще рефлектира върху здравното обслужване на софийските граждани.
 

Писмо до МЗ относно създаване на консултативни комисии за СДО

10.11.2006

Писмо до МЗ относно създаване на консултативни комисии за СДО. 
 

Протестна декларация на СОПЛ – област Видин относно д-р Въжаров

08.11.2006

Протестна декларация на СОПЛ – област Видин относно д-р Въжаров.
 

Предложения за НРД 2007 г.

23.10.2006

Предложения за НРД 2007 г.