Архив 2004 - 2007

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г. – за НЗОК

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.
 

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г. – за ОПЛ

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.

 

Становище за авансово плащане на сумите за януари 2007 г.- за Парламента

04.02.2007

Считаме този договор за правен абсурд, а предлагането му за подписване - за порочен акт, който създава неяснота и въвежда в заблуждение изпълнителите на медицинска помощ.

 

Решение на УС на НСОПЛБ за националните протести през 2007 г.

27.01.2007

УС и НС на НСОПЛБ подкрепя планираните от Български лекарски съюз  национални протестни действия.

 

Становище на д-р П. Дакова относно документите за сключване на договор с НЗОК – 2007 г.

10.01.2007

Свидетели сме на опитите на НЗОК чрез  РЗОК да налага репресивни правила за работа по НРД, които смущават колегите!
 

Писмо до МЗ относно Приложение 12 на НРД

14.12.2006

Писмо до МЗ относно Приложение 12 на НРД.
 

Писмо-декларация от ССЛБ относно премахването на договорното начало

13.12.2006

Вече шеста година  в България  функционира здравноосигурителна система, основана на солидарността  и въпреки оскъдните финансови средства ,системата на здравеопазване работи благодарение на принципа на договарянето между НЗОК и БЛС.
 

Бюджет 2007 г. – презентация

01.12.2006

Бюджет 2007 г. – презентация.
 

Част от изказване на д-р Любомир Киров по време на преговорите за НРД 2007 г.

27.11.2006

Част от изказване на д-р Любомир Киров по време на преговорите за НРД 2007 г.
 

Анализ на проекто бюджет 2007 г. в част ПИМП

24.11.2006

Предложения за варианти на бюджет на НЗОК за 2007 в частта ПИМП. Анализ на Проект за бюджет на НЗОК за 2007 за здравноосигурителни плащания и резерв в частта за ПИМП.