Въпросник помага да се идентифицират децата с риск за развитие на аутизъм

16.08.2012

Въпросник за родителите е полезно помагало за идентифициране на 12-месечните деца, които имат риск за евентуална диагноза на заболявания от кръга на аутизма, показва проучване.

 

31 % от децата, определени чрез въпросника като рискови за развитие на аутизъм на 12-месечна възраст, са с потвърдена диагноза към 3-годишна възраст. 85 % от идентифицираните чрез въпросника деца са били с изоставане в развитието на 3-годишна възраст, твърди д-р Grace Baranek от University of North Carolina School of Medicine, автор на проучването.

 

Тези деца имат предимството да бъдат включени в интервенциите по-рано и да се проследяват по-добре, тъй като повечето скринингови тестове, препоръчвани от Американската академия на педиатрите, се правят между 18 и 24 месеца.

 

Проучването е публикуваано на 10.07.2012 г. в Autism: The International Journal of Research & Practice.

 

Ключови промени

Въпросникът (First Year Inventory) е специално разработен за деца на 12 месеца, тъй като това е период , в който невробиологични промени вече са настъпили при много деца, които евентуално ще развият аутизъм или подобно заболяване.

 

Настоящото проучване е разработено да определи ефективността на въпросника за идентифицирането на децата с риск за развитие на аутизъм. Родителите на 699 деца са попълнили въпросника на 12 месеца и допълнителен скринингов въпросник на 3-годишна възраст на децата си.

 

Идентифицирани са 6 деца с аутизъм и 3 деца с первазивно разстройство на развитието.

 

По-рано е по-добре

 

Играта, повтарящите се ежедневни дейности, необичаен отговор на дразнения като светлина и звуци, обичайното поведение по време на хранене и сън са важен предиктор за бъдеща диагноза на аутизъм и сходни заболявания.

 

Малкият брой точки в областта на социалната комуникация, особено ако е свързана с голям брой точки в сензорно-регулаторната област, са също предиктори.

 

Открити са и много деца, които не развиват аутизъм, но имат лоши комуникативни способности. В тези случаи сензорната регулация помага по-специфично да се определят децата с аутизъм, поради това въпросникът  не обръща внимание  само на децата със забавено развитие на говора.

 

След усъвършенстването на въпросника, д-р Баранек се надява той да се включи в рутинния преглед на децата на 12 месеца от всички ОПЛ с цел скрининг.Ранният скрининг и диагноза могат да имат значим принос в индивидуалния живот, да доведат до подобряване на обучението и социалните способности и до възможност за болните да работят и да водят независим живот като възрастни.

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад