Високото нормално артериално налягане е свързано с увеличен риск от инсулт

29.09.2011

Наличието на високо нормално артериално налягане (прехипертония) увеличава независимо риска от инсулт с около 50 % - са изводите от проучване, публикувано на 28.09.2011 г. в  Neurology.

 

Прехипертонията е дефинирана като систолно артериално налягане между 120 и 139 mm Hg или диастолно артериално налягане между 80 и 89 mm Hg.

 

За пациентите с прехипертония е подходящо да се препоръчват и проследяват терапевтични промени в начина на живот – диета с ниска консумация на сол (под 5 г готварска сол дневно), редовна физическа активност (30 минути аеробна активност поне 4 дни седмично) и поддържането на БМИ между 18.5 и 24.9 кг/кв.м.

 

За някои пациенти с прехипертония  (с диабет, заболявания на бъбреците, със сърдечно-съдов риск по Фрамингам > 10 %) това може да не е достатъчно и промените в начина на живот да не доведат до понижаване на артериалното налягане до 130/80.

 

Мета-анализът обхваща 12 проспективни проучвания за относителния риск от инсулт, свързан с хипертонията, с общо 518 520 пациента на и над средна възраст. В 7 от 12-те проучвания се прави разлика между групата на нискостепенната прехипертония (систолно налягане 120-129 mm Hg; диастолно налягане 80-84 mm Hg) и високостепенната прехипертония (систолно налягане 130-139 mm Hg ; диастолно налягане 85-90 mm Hg). Пациентите с нискостепенна прехипертония нямат сигнификантно повишен риск от инсулт (относителен риск 1.22), докато тези с високостепенна прехипертония имат такъв риск (относителен риск 1.79).  

 

Бъдещи проучвания ще установят дали ще има полза от лечението на прехипертонията  по отношение на риска от инсулт.

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад