Съставка на марихуаната намалява гърчовете при тежка епилепсия

30.04.2015

Ново проучване показва редукция на гърчовете повече от 50 % за 3 месеца сред пациенти с епилепсия, приемащи канабидиол.

 

Резултатите от отворено мултицентрово проучване на  течен продукт,  съдържащ 99 % канабидиол (Epidiolex), съставка на марихуана без психоактивно действие, показват добър ефект в облекчаване на гърчовата симптоматика при деца със синдром на Дравет и Ленокс-Гасто, които са били резистентни към поне 8 антиепилептични медикамента. Проучването ще бъде представено през следващата седмица на 67-та годишна среща на American Academy of Neurology (AAN).

 

Неконтролирани гърчове

Канабидиолът е компонент от Cannabis sativa с антиконвулсивно действие в преклинични модели на епилепсия, независимо от активността на познатите ендогенни канабиноидни рецептори. Проучването е извършено в 10 клинични центъра, където са лекувани с канабидиол деца и младежи с резистентна епилепсия.

 

Събирани са данни за демографските характеристики, броя на гърчовете, безопасността чрез въпросници . Проучването включва пациенти на възраст 2 до 26 години (средна възраст 10.5 години) с неконтролирана гърчова симптоматика. Най-големите групи са били пациенти със синдромите на Дравет и Ленокс-Гасто. Проучването включва пациенти с повече от 10 други заболявания, някои от които генетични. Пациентите в проучването са опитали повече от осем антиепилептични медикамента и са имали средно два епилептични пристъпа дневно.

 

Децата са вземали канабидиол в доза, титрирана до 25 мг/кг/дневно.

Събрани са данни за безопасността от 213 пациента. 123 от тях са имали не по-малко от 12 седмици продължителност на лечението. 

 

На третия месец  от лечението (123 пациенти) средната редукция на гърчовете (конвулсивни и неконвулсивни) е била 48 %. Толкова  (48 %) са и пациентите, които са имали над 50 % редукция на гърчовете. При 10 % от пациентите е постигнато пълно изчезване на гърчовете.

 

Четири месеца лечение са провели 93 пациенти. Средната редукция на гърчовете е била 52 %, същият процент са били и пациентите с над 50 % редукция на гърчовете.

 

Пациентите със синдром на Дравет (23 бр.) са имали средна редукция на всички конвулсивни гърчове 51 % за 3 месеца, като отговорили на лечението (над 50 % редукция на гърчовете) са били 55 %. Пациентите със синдром на Ленокс-Гасто (10 бр) средната редукция на гърчовете за 3 месеца лечение е била 52 %, като редукция над 50 % от гърчовете е наблюдавана в 50 %. Отговорът към лечнието се отчита като много добър при тази група пациенти, които са с висока резистентност към познатите медикаменти. Възрастта на пациентите не е повлияла на резултатите от лечението.

 

9 пациенти с различни заболявания са прекъснали лечението поради странични ефекти. Най-често са наблюдавани сомнолентност (21 %), диария (17 %), умора (17 %) и намален апетит (16 %). Някои от страничните ефекти могат да са свързани с лекарствени взаимодействия. Пациентите са били на комбинация от средно 3 медикамента преди да започнат лечението с новия препарат и не е изненадващо, че някои от тях са чувствали умора при комбинация от 4 медикамента.

 

Основен недостатък на проучването е неговият отворен дизайн. Необходимо е резултатите да бъдат потвърдени от двойно-сляпо проучване, при което да се елиминира плацебо-ефектът. Такива проучвания се разработват и ще стартират в близко бъдеще за пациенти със синдрома на Дравет и със синдрома на Ленокс-Гасто. Ако резултатите от проучванията потвърдят ефективността на субстанцията, производителят ще кандидатства за одобрение от FDA.

< Назад