Рискът от миопия при деца може да се намали с игри извън дома

16.08.2012

Увеличаването на времето за игра извън дома е ефективна стратегия за намаляване на риска от развитие и от прогресия на миопията сред децата и подрастващите, показват резутатите от мета-анализ, публикуван на 20.07.2012 г. в Ophthalmology от Justin C. Sherwin и колеги от University of Cambridge, Англия.

 

Статията обобщава количествено и качествено връзката между времето, прекарано в активности извън дома, и миопията при децата и подрастващите. Прегледани са 4 бази данни (Medline, Web of Science, Embase, and Cochrane) за проучвания, които изследват тази връзка сред деца и подрастващи до 20 години. 2912 статии и 7 проучвания са отговорили на критериите за включване в мета-анализа. Изключени са проучвания, при които дефиницията на миопията не е прецизна, както и проучвания върху животни, рандомизирани проучвания, проспективни кохортни проучвания и абстракти от конференции. Включените проучвания обхващат 9885 участници, почти всички в училищна възраст.

 

Установено е, че 1 час допълнително седмично, прекаран в активност извън дома, намалява риска от миопия с 10 %. Ако за игри навън се добавят 7 часа седмично (1 час дневно), ефектът се увеличава и достига до  15 % намаление  на риска за всеки допълнителен час седмично в игри извън дома.

 

Въпреки, че са установени малки, но значими ползи от активностите извън дома, необходимо е да се продължат проучванията за връзката между времето за игри навън и миопията. Необходима е и допълнителна информация относно риска от развитие на миопия за хората, които имат нормално зрение, в зависимост от активностите навън. Необходими са допълнителни проучвания и за връзката между прогресията на миопията и игрите навън  – пишат авторите.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад