Разходите за лечение нарастват бързо за хората със затлъстяване

02.04.2012

Medicare (държавно здравно-осигурително дружество в Америка) изразходва повече пари всяка година за всеки осигурен, като за всеки човек със затлъстяване се добавят допълнителни 149 $ годишно към това увеличение, показват данните от ново проучване,  публикувано в Archives of Internal Medicine на13.02.2012 г.

 

Изследователите установили, че хроничните заболявания, свързани със затлъстяването, като високо артериално налягане и диабет, са виновни за стръмното покачване на цената на грижите.

 

„Не само имаме повече затлъстяли американци, но популацията със затлъстяване изглежда е в по-лошо здравно състояние днес, в сравнение с миналото”, казва д-р Dawn Alley, ръководител на проучването и професор в University of Maryland School of Medicine.

 

Д-р Dawn Alley и колектива са обработили данни за почти 30 000 души, осигурени в Medicare, като са ги разделили на 3 групи – с нормално тегло, с наднормено тегло и със затлъстяване, в зависимост от техния БМИ.

 

Между 1997 и 2006 г. процентът на затлъстялите бенефициенти на Medicare е нараснал от 21 на 29 %. Разходите също са нараснали със 122 $ годишно за пациент с нормално тегло, със 230 $  за пациент с наднормено тегло и с 271 $ годишно за пациент със затлъстяване. Тези резултати са сходни с данните от много други проучвания за здравето и заболяванията в популацията, считат авторите.

 

Когато данните били сравнени, имайки предвид дали хората имат хронични заболявания, обичайно свързани със затлъстяването, като сънна апнея, сърдечно заболяване и диабет, авторите установили, че БМИ не оказва влияние върху цената на здравните грижи.  Това означава, че именно хроничните страдания, свързани със затлъстяването, увеличават разходите за лечение.

 

Проучването показва, че заболяванията, свързани със затлъстяването, увеличават разходите за лечение с  10 %, или около 147 милиона долара годишно.

 

Групата на д-р Alley не дава прогнози колко ще струват на гражданите свързаните със затлъстяването разходи в близките години. „Понякога цената се увеличава, тъй като ние наистина лекуваме заболяванията по-добре. Но усилията на публичното здравеопазване трябва да се фокусират върху превенцията на затлъстяването”, счита д-р Alley.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад