Пушенето е свързано с влошаване на болката в кръста

13.12.2012

Пациентите с гръбначни заболявания, които спрат да пушат, могат да получат съществено подобрение на болката в кръста, според анализ на данни от наблюдението на пациенти.

 

Д-р Caleb Behrend от University of Rochester Medical Center в Ню Йорк и неговите колеги представили изводите в статия, публикувана в  декемврийския брой  (2012 г.) на Journal of Bone & Joint Surgery.

 

Авторите считат, че пушенето може да се определи като модифицируем рисков фактор за заболяванията с хронична болка. Пушачите споделят увеличена сила на болката, в сравнение с непушачи.  Установено е, че спирането на пушенето при пациенти, подложени на спинална артродеза, е свързано с увеличено задоволство на пациентите, по-бързо оздравяване и връщане на работа.

 

Авторите проучили въпросници на 5333 пациента, попълнени към момента на първичния преглед и при контролните преглед. Болката, съобщена от пациентите, е оценена чрез визуална аналогова скала.

 

В сравнение с никога непушилите, пушачите са съобщили сигнификантно по-голяма сила на болката  при контролните прегледи – средно 4.49 спрямо 3.59.

 

Пациентите, които са спряли пушенето, са съобщили сигнификантно по-голямо подобрение в сравнение с продължилите да пушат – средно намаляване на силата на болката с 1.23.

 

Освен това, почти 2 пъти повече пациенти, които са спряли да пушат, съобщават за повече от 30 %  намаляване на най-силната болка през седмицата в сравнение с пушачите (32 % спрямо 16.6%).

 

Според авторите, недостатък на проучването е невъзможността да се обхванат ефектите на всички възможни фактори, които могат да повлияят болката.

 

Изводът на авторите е, че програмите за отказване от тютюнопушенето са необходими в случаите на хронична болка при пациентите с гръбначни заболявания – аксиална или радикулерна болка от гръбначен произход, като показват строга асоциация на подобряването на болката, изпитвана от пациентите, със спирането на пушенето. Интервенциите за спиране на тютюнопушенето трябва да бъдат интегрална  част от лечението на болката. Авторите препоръчват на лекарите да използват  всяка възможност да помогнат на всеки пушач да откаже цигарите.

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад