Променя се рисковият профил за Синдрома на внезапна смърт на кърмачето в САЩ

27.03.2012

Рисковият профил за Синдрома на внезапна смърт на кърмачето (СВСК) се е променил след започването на кампанията Back-to-Sleep, препоръчваща на майките да слагат бебетата си да спят по гръб, през 1994 година. Проучването на Felicia L. Trachtenberg, PhD, from the New England Research Institutes, Watertown, Масачусетс, е публикувано на 26.03.2012 г. в Pediatrics. Авторите подчертават необходимостта да се обучават родителите и детегледачите за необходимостта да се избягват рисковите фактори с цел да се избегне СВСК.

 

Изследователите са установили, че процентът на децата, които били намерени легнали по корем, е намалял от 84.0 % на 48.5 % между 1991-1993 и 1996-2008 г. Увеличила се е честотата на децата, които са спяли на общо легло  (от 19.2 % на 37.9 %), особено между децата под 2 месеца. Честотата на недоносените деца се е увеличила от 20.0 % на 29.0 %, процентът на децата, намерени в  леглото на възрастните, се е увеличил от 23.4 % на 45.4 %. Симптоми на инфекция на горните дихателни пътища са намаляли от 46.6 % на 34.8 %.

 

Рисковите фактори са разделени на вътрешни (момчета, бяла раса, родени преди 37 г.с., пренатална експозиция на тютюнев дим и алкохол) и външни (спане в положение по корем или странично;  покриване на главата; спане на матрака на възрастните, кушетка или в детска кошара; меки завивки; повече от 1 дете на 1 легло; симптоми на инфекция на ГДП). От децата, които са намерени със СВСК, 99 % са имали поне 1 от изброените рискови фактори, 75 %  са имали поне 1 вътрешен и 1 външен фактор, 57 % са имали поне 1 вътрешен и 2 външни фактора. Само 5 % от децата не са имали външни фактори. Авторите на проучването не са установили корелация между рисковите фактори – всяка комбинация на рискови фактори може да увеличи случаите на СВСК.

 

Стартирането на кампанията Back-to-Sleep от National Institute of Child Health and Development през 1994 година е довело до повече от 50 % намаляване на честотата на СВСК за 10-годишен период. Заболеваемостта от СВСК в последните години се задържа, но все още е причина за постнеонатална детска смъртност  в САЩ с честота 0.53/1000 деца. СВСК се дефинира като внезапна неочаквана смърт на дете под 1 година, която настъпва по време на сън и причината за която остава неясна след щателно проучване, включващо аутопсия и изследване на обстоятелствата на смъртта и клиничната история.

 

В проучването са сравнени данните от периода преди стартирането на кампанията Back-to-Sleep (1991-1993 г), преходния период (1993-1995 г.) и периода 1996-2008 г. СВСК е най-чест във възрастта между 2 и 4 месеца, поради което децата били групирани на 3 групи – до 2 месеца, 2-4 месеца, и 5 и повече месеца.

 

Въпреки, че СВСД е синдром и рисковите фактори не го причиняват сами по себе си, кампаниите за редукция на риска наблягат на важността да се избягват комбинациите на рискови фактори с цел да се намалят случаите на възникването на СВСК

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад