Повечето лекари от първичната помощ не получават заплащане за разположение към болниците

12.06.2012

Повечето лекари от първичната помощ не получават заплащане за повикванията  от болниците, въпреки, че процентът на получаващите такова заплащане леко се е увеличил през последната година, показва проучване на  Medical Group Management Association (MGMA).

 

Процентът от фамилните лекари, интернистите, педиатрите и акушер-гинеколозите, които получават заплащане за разположение към болниците, се е повишил от 39 % през 2010 на 43 % през 2011 г. Среднодневната сума за лекарите от първичната помощ през 2011 г. е била 234 $, като фамилните лекари, които не водят раждане на деца, получават 100 $, най-ниската стойност в бранша.

 

За сравнение, почти 80 % от хирургичните специалисти (обща хирургия, ортопедия и др.), заедно с анестезиолозите, получават заплащане за това, че са на разположение. Този процент е дори по-висок, 83 %, между хирургичните субспециалисти, като неврохирурзите. Със сумата 1740 $ дневно неврохирурзите водят в листата на медицинските специалности.

 

Повечето нехирургични специалисти, като гастроентеролози, хепатолози и др.,  също получават заплащане за разположение - между  53 и 57 %.

 

Тези факти са публикувани от  MGMA  в Medical Directorship and On-Call Compensation Survey: 2012 Report Based on 2011 Data. Данните са от проучване на отговорите на почти 3700 лекари, осигуряващи разположение към болниците, 29 % от които са в първичната помощ. Пълният доклад може да изтеглен срещу заплащане 415 $ от сайта на MGMA.

 

Най-честите форми на компенсация – заплащане на ден

 

Повече от 61 % от всички лекари, които са поемали разположение към болниците през 2011 година, са били финансово компенсирани за това, независимо дали са били  дежурни в приемните отделения или са били на повикване чрез пейджър в спешните отделения и травматичните центрове.

 

Тази финансова организация на повикванията, възникнала като спорадична, днес е необходима форма поради много причини.  Експертите съобщават, че лекарите са по-малко склонни да отговорят на повикване от спешните отделения като източник на нови пациенти. Освен това, страхът от съдебно преследване от пациентите поради професионална небрежност по време на подобни повиквания прави разположението към спешните центрове неатрактивно. Хирурзите, които обичайно са били задължени да покриват спешните повиквания в регионалните болници, сега се отдръпват от разположението чрез ангажирането си в амбулаторните хирургични центрове и собствените си болници. В допълнение към това, лекарите продължават да ограничават работните си часове – колкото да участват в тази дейност. Поради това болниците трябва да предлагат суми, за да привлекат лекарите за тази дейност. Това някога е било безплатно задължение за лекарите.

 

При повече от половината лекари, които са получили заплащане за разположение през 2011 година, плащането е било под формата на дневна сума, според MGMA. По-малко използвани методи за заплащане са: годишно, месечно и седмично заплащане, заплащане за час или за повикване и др. подобни.

 

Във всички методи на заплащане, първичната помощ обичайно се поставя на последните места в спектъра за заплащане. През 2011 година, заплащането на час е било от 75 $ за лекарите от първичната помощ и нехирургичните субспециалности до 200 $ за нехирургични специалисти. Подобно, месечните суми са били от 917 $ в първичната помощ до 15 000 $ за хирургичните субспециалности.

 

Неравенството в плащанията отразява голямата нужда от хирурзи и нехирургични специалисти и субспециалисти, които са необходими за критичните травми и критично болните пациенти. Това са лекари, особено хирурзи , на които болниците заплащат, за да се включат в разположението, и оттам високите нива на компенсация за тази дейност.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад