Намаляването на неспешните визити в спешните центрове води до незначителни икономии

21.07.2012

Ограничаването на неспешните визити в спешните центрове не е най-добрият начин да се ограничат разходите – това са изводите от статия, публикувана на 12.07.2012 г. в Annals of Emergency Medicine. Вместо това спешните центрове трябва да намалят хоспитализациите и да подобрят ефективността на работата си.

 

Д-р Peter B. Smulowitz, лекар отделението по Спешна медицина в Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостон, Масачусетс, и негови колеги са разработили структура, за да оределят категориите на посещенията в спешните центрове с най-висок потенциал за намаляване на разходите.

 

„В контекста на здравната реформа, много внимание се обръща на намаляването на използването на спешните центрове под предлог, че има потенциал за икономии на разходи, ако се отклонят повечето от потенциално неспешните визити. В миналото са били пробвани множество стратегии за намаляване на използването на спешните центрове, с променливи резултати” – пишат авторите.

 

Д-р Smulowitz и колегите му разделили посещенията в спешните центрове на 3 категории (спешни, междинни/усложнени състояния, и леки наранявания/заболявания) и са разработили схема, с която да изследват потенциалните икономии, които могат да бъдат реализирани чрез промени в здравните грижи за всяка група.

 

Авторите изчислили, че леките наранявания и заболявания представляват от 12 до 40 % от визитите в спешните центрове. Тъй като разходите за спешните центрове са 2 до 4 % от разходите за здраве, авторите изчислили, че за тези посещения се харчат 0.42 до 1.6 % от средните разходи, при положение че за тези визити изискват ресурси, колкото за тежките заболявания. Намаляването на броя на тези посещения с 50 % би довело до икономии на общите разходи за здраве с около 0.24 до 0.8 %. Тези пресмятания вероятно са завишени, тъй като повечето посещения за леки наранявания и заболявания изискват много по-малко ресурси от посещенията за болните с тежки заболявания.

 

Нещо повече, очакването да се намали броят на тези посещения с 50 % е нереалистично, защото голямата част от леките визити не би могъл да бъде насочен към други структури по различни причини, считат авторите.

 

Междинните/усложнени състояния са 31 до 57 %  от всички визити в спешните центрове. Въпреки това авторите са изчислили, че те водят до непропорционално голям процент хоспитализации, между 75 и 80 %.

 

За да избегнат надвишаването на потенциалните икономии от тази група, авторите са използвали за своя финансов анализ по-консервативно изчисление, че две трети от хоспитализациите се дължат на тази категория.

 

Болничната помощ използва около 30 % от общите разходи за здраве, като 50 % от хоспитализациите се дължат на спешните центрове, което означава, че хоспитализациите от спешните центрове струват около 15 % от общите разходи за здраве. По тази причина, използвайки класификацията, която са създали, авторите изчисляват, че 10 % от общите разходи за здраве (две трети от 15 %) се дължат на пациенти с междинни/усложнени състояния. Намаляването на хоспитализациите в тази група с 10 до 25 % може да намали общите разходи за здраве приблизително с 1 до 2.5 %.

 

Истински спешните визити са неизбежни и имат много малък потенциал за икономии. Тези посещения изискват задължително грижите и скъпите ресурси, които са на разположение в модерните спешни центрове.

 

Дори и да не се вземат под внимание допълнителните разходи за поддържане на алтернативни центрове за лечение на някои от по-леките заболявания, ще бъде необходимо да се отклонят повече от 80 пациента с фарингит за да се се осъществи икономия, еквивалентна на една единствена избягната хоспитализация” – пишат авторите.

 

„Не трбява да се забравят и допълнителните разходи за поддържането на алтернативен център за спешни грижи или добавянето на допълнителни работни часове в почивните дни за лекарите в първичната помощ, които са съществени и поради това значително намаляват и дори елиминират  напълно икономиите от средства вследствие от отклоняването на леките визити” – пишат те.

 

Намаляването на хоспитализациите е ключът към икономиите

 

Авторите отбелязват, че голям брой пациенти са хоспитализирани от спешните центрове поради неадекватни ресурси за оказване на грижи за тях у дома или в отделенията за краткотрайни и дълготрайни грижи. Увеличаването на срока на наблюдението в спешните центрове може да бъде алтернатива на хоспитализацията за пациенти, които се нуждаят от по-продължително наблюдение от типичния престой в спешните отделения, но които могат да не изискват хоспитализация.

 

По-добрата комуникация между персонала на спешните центрове и диагностичните звена и обществените ресурси може също да помогне за обгрижването на пациентите при ограничаване на разходите. Екипите от първичната помощ и грижите за болния у дома могат да играят ключова роля в  концепцията за организацията на медицинските грижи за голяма част от пациентите.

 

„Сегашната система на финансиране на спешната помощ също ще трябва да бъде променена, - пишат авторите. - Финансирането на спешната помощ в здравната система на бъдещето трябва да осъществи баланс между подобряване на цената на спешните грижи и осигуряването на достъпност до спешни грижи” – пишат те.

 

„Осъществяването на икономии изисква многостранен подход: добре организирани грижи в спешните центрове, методи за превенция на хоспитализациите за пациентите от спешните центрове и създаването на пътища за ефективно лечение на част от тези пациенти чрез осигуряване на грижи в домашни и амбулаторни условия” – пишат авторите.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад