Гликиран хемоглобин < 6 % е свързан с повишен сърдечно-съдов риск

20.09.2011

 

На 47-та годишна конференция на Европейската асоциация за изучаване на диабета (European Association for the Study of Diabetes (EASD), проведена в Лисабон от 12-16 септември 2011 г. са представени данни за U или J-образна крива на сърдечно-съдовия риск, свързан с нивата на гликирания хемоглобин.

 

Данните са получени от анализ на медицинските записи на почти 33 000 пациента на възраст над 35 години с тип 2 захарен диабет на лечение с перорални средства и/или инсулин и са представени на Конференцията от д-р  Carl Johan Östgren от Linköping University, Швеция.

 

Резултатите от проучването потвърждават наблюдаваното в ACCORD и ADDITION увеличение на сърдечно-съдовия риск при нива на гликиран хемоглобин под 6 % и над 7 %.  Кривата е сходна при лечение с перорални средства и при лечение с инсулин.  По-високият сърдечно-съдов риск се дължи на по-голямата честота на хипогликемии при интензивно лечение на диабета, като зависимостта е по-голяма в групата с ниско образователно ниво.

 

Бъдещите гайдлайни за лечение на диабета може би ще включат минимално ниво на гликиран хемоглобин за пациентите, подложени на лечение с антидиабетни средства” – счита авторът.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад