Финансовата криза предизвиква здравна криза в Гърция

11.10.2011

Финансовата криза в Гърция е довела до влошаване на здравното състояние на хората – показва проучване, публикувано на 10.10.2011 г. в The Lancet.

 

От 2007 година Гърция е във финансова криза, вследствие на което безработицата се е увеличила от 6.6 % през май 2008 г. на 16.6 % през май 2011 г.  Безработицата сред младите се е увеличила от 18.6 % на 40.1 % за същия период.

 

Екип, воден от David Stuckler от University of Cambridge анализира данните от Статистиките на ЕС за доходите и условията на живот, включвайки социални и икономически характеристики, информация от медицинските институти, здравните институции и неправителствени организации.

 

Авторите установили значително увеличение на броя на хората, които съобщават, че не са посетили своя лекар въпреки, че са преценили визитата като необходима. Гръцките граждани със социална осигуровка посещават своите общопрактикуващи лекари и амбулаторните специалисти без заплащане, което предполага, че намаляването на посещенията при лекарите се дължи на съпътстващи проблеми, вероятно ограничения в болничните бюджети, намаления персонал и ограничаването на средствата за здраве.

 

Вследствие на по-малкото посещения при общопрактикуващите лекари и амбулаторните специалисти, държавните болници показват увеличен прием на пациенти с 24 % между 2009 и 2010 г. и 8 % между първото полугодие на 2010 и първото полугодие на 2011 г. Приемът в частните болници е намалял с 25-30 %.

 

След настъпването на кризата много хора описват здравето си като „лошо” и „много лошо”. Самоубийствата са се увеличили със 17 % между 2007 и 2009 г., а 25 % от обаждащите се на националната суицидна хелп-линия съобщават финансови затруднения в 2010 г. Намаляват пациентите, получили подобрение на своите заболявания; увеличили са  се HIV-инфекциите с 52 % между 2010 и 2011 г.; с 20 % се е увеличила употребата на хероин. Увеличаването на HIV-инфекцията се дължи също на увеличената проституция и е резултат от непротектирани сексуални контакти.

 

Като положителен ефект изследователите са установили сигнификантно намаление на алкохолната консумация и шофирането след употреба на алкохол.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад