От сайта на НЗОК

За диспансеризацията и профилактиката

28.05.2013

Въпроси и отговори, свързани с реда на извършване и отчитане на диспансерните и профилактичните дейности и други въпроси, свързани с основния пакет здравни дейности.

За издаването на направления за консултации, изследвания и хоспитализации

19.07.2012

Въпроси, свързани с издаването на направления бланки МЗ-НЗОК № 3, 4, 6, 7 и отговорите на НЗОК

Въпроси и отговори за изписването на медикаменти

07.07.2012

Отговорите на НЗОК на поставените проблеми с предписването и отпускането на медикаменти

За потребителската такса

06.06.2012

Отговори на НЗОК на въпроси, свързани с потребителската такса.

За издаването на медицински документи

06.06.2012

Отговорите на НЗОК на въпроси, свързани с издаването на медицински документи.