Проект "Ограничаване на тютюнопушенето"

Активности по Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето

01.06.2011

През 2009 година съвместно с Министерство на здравеопазването в рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето, НСОПЛБ организира, изготви програма и проведе обучения на ОПЛ от цялата страна за консултанти при отказване от тютюнопушенето.

Как да помогнем на пушачите да откажат цигарите?

01.06.2011

Лекарите могат да имат голяма роля в мотивацията на своите пациенти да откажат цигарите. Дори и минималната лекарска консултация (1-3 минути) увеличава двукратно процента на пушачите, трайно отказали цигарите. Кратката лекарска консултация (3-10 минути) може да добави нови 2 % отказали се от пушенето. На фона на 2 400 000 пушачи в България това означава, че масовото прилагане на тези консултации може да  направи успешен опита на  нови 96 000 пушачи годишно да спрат употребата на цигарите. Прилагането на специализирана консултативна помощ увеличава процента на успех в отказването от тютюнопушене до 50 %.

Специализирани звена за отказване от тютюнопушенето

01.06.2011

Специализирани звена за отказване от тютюнопушенето в България са:

 

- кабинети по отказване от тютюнопушенето към РЗИ (бившите РИОКОЗ)

- ОПЛ, обучени като консултанти за отказване от тютюнопушенето

- Национална телефонна линия за отказване от тютюнопушенето 0700 10 323

Кратки материали в помощ на лекарите

01.06.2011

Кратки материали, които можете да използвате в работата си с пушачите.