Активности по Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето

01.06.2011

През 2009 година съвместно с Министерство на здравеопазването в рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето, НСОПЛБ организира, изготви програма и проведе обучения на ОПЛ от цялата страна за консултанти при отказване от тютюнопушенето.

 

Тютюневата зависимост е широко разпространена. Зависимостта от цигари има същите характеристики, както и зависимостта от алкохол и наркотици. Това се осъзнава и от самите пушачи -  70 % от пушачите съобщават, че искат да откажат цигарите; 44 % от пушачите правят поне един опит за отказване от цигарите годишно.  Всяка година 2-3 % от пушачите се отказват трайно (с продължителност повече от 12 месеца) от тютюнопушенето сами, останалите опити завършват с рецидив. Прилагането на специализирана консултация увеличава шансовете за успех на всеки опит за отказване от цигарите до 50 %.

 

Базирайки се на световния опит в тази дейност, НСОПЛБ разработи програма за лечение на тютюневата зависимост и съвместно с МЗ обучи ОПЛ от 28-те административни района на България за консултанти. Първоначалната цел – да се създаде мрежа от специализирани кабинети в цялата страна; да се създаде взаимодействие между кабинетите за отказване от тютюнопушене в РЗИ, Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето и ОПЛ в страната; да се осигури възможност за безплатни консултации на пушачите, които желаят да спрат пушенето - не се осъществи поради организационни и финансови причини от страна на МЗ. Въпреки това, нашите колеги от страната продължават да прилагат програмата за лечение на тютюневата зависимост и да помагат на пушачите да преодолеят своята зависимост.

 

< Назад