Полезно за практиката

Курс за провеждане на проучвания в общата медицинска практика "ABC Research course"

28.04.2023

Уважаеми колеги,

 

За нас е удоволствие да ви поканим да се включите в курс за провеждане на проучвания в общата медицинска практика "ABC Research course". Инициативата е част от международен проект, в който СОИБОМ е партньор и включва три модула "А, B, C" през период от 6 месеца.

Замяна на Infanrix Hexa с Hexacima за новородените през 2021 г.

31.03.2021

За осигуряване непрекъснатост и устойчивост на имунизационния процес и изпълнението на Националната имунизационна политика, през 2020 г. Министерство на здравеопазването сключи нови двугодишни договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации.

 

По обособената позиция за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б (шесткомпонентна) за настоящата година е сключен договор за доставка на ваксина Hexacima, производител Санофи Пастьор. Същата е предназначена за обхващане с три дози на новородени деца, при навършване на 2 месечна възраст.

Приготвяне, дозиране и прилагане на иРНК ваксина COMIRNATY COVID-19

22.03.2021

В ЕС е дадено разрешение за употреба под условие (Conditional Marketing Authorization, CMA) за лекарствения продукт COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана) (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine в САЩ) за активна имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, при лица на възраст 16 и повече години. По време на началната фаза на пандемията, COMIRNATY иРНК ваксината срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана) може да се разпространява също и в опаковки с името Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

Становища на експертни бордове по специалности относно показания и противопоказания за ваксиниране срещу КОВИД-19 в отговор на наше писмо относно подготовката и стартирането на работа по ваксинопрофилактика срещу SARS-CoV-2

17.02.2021

Становища на експертни бордове по специалности относно показания и противопоказания за ваксиниране срещу КОВИД-19 в отговор на наше писмо относно подготовката и стартирането на работа по ваксинопрофилактика срещу SARS-CoV-2.

 

Официално писмо от проф. д-р Костадин Ангелов до БЛС и НСОПЛБ относно изготвени от Експертните съвети към министъра на здравеопазването препоръки за ваксиниране срещу COVID-19

Информация относно препоръките при приложение на ваксини срещу COVID-19 при рискови групи пациенти

10.02.2021

Бихме искали да отбележим, че Кратката характеристика на продукта (KХП) Covid-19 Vaccine AstraZeneca съдържа наличната и одобрена от ЕМА информация по отношение на рискови групи пациенти, в съответствие с клиничните изпитвания в подкрепа на разрешението за употреба. AstraZeneca, в качеството си на ПРУ не би могъл да даде препоръка, която не е одобрена от EMA и не се ангажира с мнение относно хипотези, които не са били обект на одобрени клинични изпитвания.

Продуктова информация за COVID-19 Vaccine AstraZeneca инжекционна суспензия

03.02.2021

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

Електронен и пресклипинг

02.02.2021

Променят образците за протоколите за химиотерапия и хематологично лечение

МЗ предлага за обществено обсъждане изменения на образците на протоколите от клинична онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология. Промените са в частта „Предиктивни, имунохистохимични и генетични маркери“  от протокола по химиотерапия и в частта „Предиктивен маркер“ в протокола по лекарствено хематологично лечение.

 

Какво трябва да знаете за спринцовки и/или игли с малък мъртъв обем (LDV)

28.01.2021

След разреждане флаконите с COMIRNATY съдържат шест дози ваксина по 0,3 ml. За да бъдат изтеглени шест дози от един флакон, трябва да се използват спринцовки и/или игли с малък мъртъв (неизползваем) обем. Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има мъртъв обем, не по-голям от 35 микролитра (0,035 ml).

Писмо от МЗ относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта

15.01.2021

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020 г., приложено Ви предоставям, за публикуване на официалните страници на Вашите администрации, писмо с пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта.

Управление на график в кабинет електронно и възможност за дистанционна комуникация с пациенти, напълно безплатно!

15.01.2021

Всички общопрактикуващи лекари в България, членове на НСОПЛБ, могат да се възползват от напълно безвъзмезден достъп до онлайн платформата за телемедицина Medcare.bg с цел ползване и управление на график, съхранение на информация, извършване на онлайн аудио-видео/писмени консултации и още много други функционалности. Това е възможно благодарение на подписания договор между НСОПЛБ и Medcare.bg за безвъзмездно и дългосрочно ползване (за срок от 20 години) на всички функционалности в Medcare.bg от общопрактикуващите лекари, членове на НСОПЛБ. Всеки лекар има възможност да си направи самостоятелен профил, като екипът на Medcare.bg е готов да направи индивидуално обучение в удобно за всеки лекар време, да отговори на всички възникнали въпроси и да предостави допълнителни материали и информация.

 

За връзка с екипа на Medcare.bg: мобилен телефон 0878 777 892, емайл: support@medcare.bg.  Достъп до платформата: http://Medcare.bg