Полезно за практиката

ImportantУказания на МЗ за провеждане на ваксинациите на децата, родени след 01.06.2014 г.

02.09.2014

Във връзка с проблемите с осигуряване на ваксини за имунизация на бебетата, родени след 01.06.2014 г., получихме от МЗ указания за провеждане на имунопрофилактиката.

Безотказен прием на психично болни от цялата страна в Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски" - Нови Искър

10.07.2013

Държавна психиатрична болница "Свети Иван Рилски" в Нови Искър приема безотказно психично болни пациенти от цялата страна независимо от здравноосигурителния им статус и без необходимост да са консултирани предварително със специалист от център за психично здраве.

За диспансеризацията и профилактиката

28.05.2013

Въпроси и отговори, свързани с реда на извършване и отчитане на диспансерните и профилактичните дейности и други въпроси, свързани с основния пакет здравни дейности.

Насилие над деца

27.03.2013

Какво да правим, когато се срещнем с насилие над деца? Брошура на фондация Асоциация Анимус, насочена към личните лекари.

Депресия, суицидно поведение, кризисни ситуации

26.03.2013

Идеи за поведение на ОПЛ при хора, преживяващи критично събитие - спешна психологическа помощ, разпознаване на депресията и суицидните намерения.

Локални форми на Кетопрофен - актуализирана инфоормация за лекари

26.11.2012

Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) проведе научен преглед на кетопрофен-съдържащите лекарствени продукти за локално приложение във връзка с докладвани случаи на фоточувствителност и комбинирана чувствителност с отокрилен (UV филтър) 

За извършването на Манту за заверка на здравните книжки

09.11.2012

Получихме отговор на наше запитване до Главния държавен здравен инспектор за реда на извършване и отчитане на проба Манту за заверка на здравните книжки.

Писмо на МЗ относно профилактичните изследвания на децата от детските градини и разкриването на нов кабинет на практиката

09.11.2012

Отговор на Главния държавен здравен инспектор на наше запитване за целесъобразността на повсеместните изисквания на ОДЗ при прекъсване на посещението на дете в детска градина за повече от 1 месец да се изисква изследване за патогенни чревни бактерии. В същото писмо се третира и начина на разкриване на допълнителен кабинет към регистрирана практика за ПИМП и начина на водене и отчитане на дейностите в нея.

За издаването на направления за консултации, изследвания и хоспитализации

19.07.2012

Въпроси, свързани с издаването на направления бланки МЗ-НЗОК № 3, 4, 6, 7 и отговорите на НЗОК

Въпроси и отговори за изписването на медикаменти

07.07.2012

Отговорите на НЗОК на поставените проблеми с предписването и отпускането на медикаменти