Проект "Скрининг за бронхиална астма и ХОББ"

Проект на НСОПЛБ "Скрининг за бронхиална астма и ХОББ"

13.01.2012

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с подкрепата на AstraZeneka България стартира:

Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ) с недостатъчен контрол на заболяването.