Новини

Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай

21.02.2020

Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай (съгласно актуалната до момента дефиниция за случай).

Първа национална конференция по иновации в акушерството и гинекологията

21.02.2020

На 07 – 10.05.2020 г., в хотел RIU Helios Resort, к.к Слънчев бряг, ще се проведе Първата национална конференция по иновации в акушерството и гинекологията.

Материал за среща на работната група по Наредба 18 от 19.02.2020 г.

19.02.2020

Уважаеми колеги, това е изложението, което сме подготвили и подлежи на обсъждане на днешната среща на работната група по Наредба 18.

Заповед ТОЛЕК при издаване на медицинско за водачи на МПС

17.02.2020

Заповед за освидетелстване от ТОЛЕК да се приемат само лица представящи удостоверение за здравословно състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3/11.05.2011 г., в което е отразено, че общопрактикуващият лекар ги насочва за освидетелстване от ТОЛЕК.

НАДЗОРЪТ НА КАСАТА ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СПИСЪКА С ДИЕТИЧНИ ХРАНИ

20.01.2020

Днес, 20. януари 2020 г., на свое заседание Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди „Спецификация на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“.

Състав на консултативен съвет, който извършва обучение на студенти и специализанти

09.01.2020

На основание Чл. 91, ал. 5 от Закона за лечебните заведения  и Чл. 7 от Наредба 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти е определен следният състав на консултативен съвет:

УПРАВИТЕЛЯТ НА НЗОК Е УВЕДОМИЛ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НОРМАТИВЕН ПРОПУСК, КАСАЕЩ ЗАПЛАЩАНЕТО С ОБЩЕСТВЕН РЕСУРС НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

08.01.2020

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Дечо Дечев, е изпратил следното писмо до министъра на здравеопазването:

Наредба за СУПТО

29.03.2019

В ДВ публикуваха Наредбата за СУПТО.

 

Мултифасетна конференция върху детското развитие 5-6.04.2019 г., гр. Пловдив

27.03.2019

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА НЗОК ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ 2018 г.

28.05.2018
На свое заседание, проведено днес (23 май 2018 г.), Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие Отчет за текущото изпълнение към 31. март на бюджета на НЗОК за 2018 г.