Новини

Писмо до НЗОК относно предложение за генерично заместване

24.03.2020

Във връзка с обсъжданата за пореден път възможност за корекция на назначената от лекар терапия от страна на фармацевта (т.нар. генерично заместване), категорично заявяваме, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си компетентност. Лекарите – да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а фармацевтите – да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар. Възможността за генерично заместване съществува, при условие, че е изрично посочена от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията от проведеното лечение.

Председателят на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров, бе включен като член в новосформирания Медицински експертен съвет във връзка с пандемията COVID-19

24.03.2020

Председателят на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров, бе включен като член в новосформирания Медицински експертен съвет с цел консултиране на държавните органи и информиране на обществеността във връзка с пандемията COVID-19.

Интервю по БНТ с проф. Петко Салчев, управител на НЗОК

17.03.2020

Интервю на новият председател на НЗОК, избран от парламента, проф. Петко Салчев по БНТ.

НЗОК въвежда облекчена организация за отпускане на лекарства по протоколи

17.03.2020

Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хронично болни пациенти за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти:

Становище по искане на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по трудово законодателство към НСТС относно възможни решения по обсъждани теми, свързани с реда за издаване на документи за временна нетрудоспособност и тяхното финансиране

16.03.2020

Становище по искане на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по трудово законодателство към НСТС относно възможни решения по обсъждани теми, свързани с реда за издаване на документи за временна нетрудоспособност и тяхното финансиране.

Лечението на пациентите, които получават лекарства по протокол, няма да бъде прекъсвано

13.03.2020

С цел обезпечаване на лечението и осигуряване на непрекъсваемост на терапията на здравноосигурените с лекарствени продукти по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изпратил писмо до договорните партньори на институцията, чрез директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК), което гласи:

Писмо от БЛС до Министъра на здравеопазването относно подсигуряване на маски в практиките на ОПЛ

11.03.2020

В практиките на ОПЛ работят приблизително 10 хил. човека, в това число 4200 ОПЛ, както и наетите от тях специалисти по здравни грижи и лекари.

Постановление за отказ да се образува наказателно производство

10.03.2020

Във връзка с подадена от д-р Люсиен Михов жалба № УРИ 339000-11535/24.12.2019 г. по описа на РУ-Сандански, е извършена проверка, при която след изпълнение на дадените допълнителни указания от прокуратурата, събраните материали са изпратени по компетентност на Районна прокуратура – Сандански. 

 

Писмо от Изпълнителния Директор на Контракс АД, относно система ПИС на НЗОК

06.03.2020

Във връзка със създалата се ситуация с проблеми при отчитането на дейността на договорните партньори на НЗОК от доболничната помощ през изминалия месец: на 16.02.2020 г., неделя вечерта, е извършена промяна в Персонализираната Информационна Система (ПИС) на НЗОК. Тази промяна е извършена без никакво предупреждение ибез разпространение на информация за направените промени.

Обявяване на грипна епидемия на територията на община Варна

04.03.2020

По данни на сентинелния надзор над заболяемостта от ОРЗ и Грип и анализ на епидемичната обстановка на територията на Община Варна, сочещи предепидемични стойности на заболяемостта и висок интензитет на разпространение, се обявява грипна епидемия считано от 03.03.2020 г. до 06.03.2020 г., включително.