Новини

Състав на консултативен съвет, който извършва обучение на студенти и специализанти

09.01.2020

На основание Чл. 91, ал. 5 от Закона за лечебните заведения  и Чл. 7 от Наредба 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти е определен следният състав на консултативен съвет:

УПРАВИТЕЛЯТ НА НЗОК Е УВЕДОМИЛ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НОРМАТИВЕН ПРОПУСК, КАСАЕЩ ЗАПЛАЩАНЕТО С ОБЩЕСТВЕН РЕСУРС НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

08.01.2020

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – д-р Дечо Дечев, е изпратил следното писмо до министъра на здравеопазването:

Предложения от БЛС за членове на Консултативен съвет към МЗ

27.11.2019

Начало на ползотворно сътрудничество между НСОПЛБ и федерацията на общопрактикуващите лекари в провинция Квебек, Канада (FMOQ)

09.05.2019

На 8 Май в гр. София се проведе среща между представители на Националното сдружение на ОПЛ в България (НСОПЛБ)общопрактикуващи лекари и членове на Федерацията на ОПЛ в провинция Квебек, Канада.

XXII Национален конгрес по ултразвук

09.05.2019
 
От името на Българската асоциация по ултразвук в медицината ви поканя на ежегодния XXII Национален конгрес по ултразвук в медицината с международно участие, който ще се проведе в периода 12 - 15 септември 2019 г., в Конгресен център на клуб Ривиера, к. к. Златни пясъци.

Наредба за СУПТО

29.03.2019

В ДВ публикуваха Наредбата за СУПТО.

 

Мултифасетна конференция върху детското развитие 5-6.04.2019 г., гр. Пловдив

27.03.2019

Писмо от Министерски съвет относно становище на НСОПЛБ за СУПТО

21.03.2019

Лекарствени продукти, прилагани за лечение на заболяване "Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест"

12.06.2018

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА НЗОК ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ 2018 г.

28.05.2018
На свое заседание, проведено днес (23 май 2018 г.), Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие Отчет за текущото изпълнение към 31. март на бюджета на НЗОК за 2018 г.