Проект на НСОПЛБ "Скрининг за бронхиална астма и ХОББ"

13.01.2012

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с подкрепата на AstraZeneka България стартира:

Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ) с недостатъчен контрол на заболяването.

 

За България няма официална статистика за заболеваемостта от бронхообструктивни заболявания.  Според данни  от  Национален  статистически институт,  Национален център по здравна информация,  Кратък статистически справочник по зравеопазване на Министерство на зравеопазването и Регионалните здравни центрове, само 1/5 от всички болни с астма и ХОББ се лекуват.

 

Въпреки че в България, според установените от НЗОК правила, само специалистите - пулмолози и алерголози -  могат да назначават лечение на пациент с бронхиална астма и ХОББ, общопрактикуващите лекари са в ежемесечен контакт с тези пациенти, изписват назначеното лечение, познават и другите заболявания на пациента (ако има такива), осъществяват постоянен и ефективен контрол над резултата от лечението и общия статус на болния. Не на последно място пациентите имат най-голямо доверие на общопрактикуващия си лекар.

 

НСОПЛБ ще организира в сътрудничество с пулмолози консултации за хората, които отговарят на посочените за пациентите критерии.  

 

Списъците на общопрактикуващите лекари, подали заявка за участие в програмата, са в процес на оформяне .

Проект на НСОПЛБ "Скрининг за Астма и ХОББ"

(.doc, 136.5 KB)

Критерии за участие на лекари-пулмолози в скрининговата програма

(.doc, 81 KB)

< Назад