Полезно за практиката

Промени в изписването на инсулини - юли 2012

21.06.2012

Ново Нордиск Фарма ЕАД съобщава за промени в опаковките на инсулините NovoRapid Penfill, NovoMix 30 Penfill и Levemir Penfill. Новите опаковки са с нови кодове в лекарствения списък. Подробности за реда на изписване на инсулините по действащите протоколи можете да прочетете в съобщението, предоставено от фармацевтичната компания.

За потребителската такса

06.06.2012

Отговори на НЗОК на въпроси, свързани с потребителската такса.

За издаването на медицински документи

06.06.2012

Отговорите на НЗОК на въпроси, свързани с издаването на медицински документи.

Кой трябва да вади кърлежите и кой плаща?

22.05.2012

Документална справка от д-р Костадин Сотиров

Коригирана е методиката за приемане на пациенти с туберкулоза и хронични белодробни болести в субсидираните от МЗ санаториуми

20.05.2012

С писмо на д-р Минчо Вичев, зам.-министър на здравеопазването, е коригирана съществуващата за кратко време забрана ОПЛ да изпращат своите пациенти за лечение в субсидираните от МЗ лечебни заведения за продължително лечение и рехабилитация.

Нов ред за приемане на пациенти в специализираните болници за долекуване

18.04.2012

От 01.04.2012 година ОПЛ няма право да насочва пациенти за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести.

Брошура за пациенти с информация за колоректалния рак

07.12.2011

Брошурата е изработена в рамките на вътреуниверситетски проект на МУ - Пловдив „ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОННАТА И СКРИНИНГОВА ДЕЙНОСТ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ” и съдържа полезна информация за колоректалния карцином и методите за скрининг.

Новите изисквания на НАП за фискалните касови апарати

03.11.2011

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и в Наредба № Н-18/2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства /ФУ/ поставят изискване всички фискални устройства – касови апарати и фискални принтери - да имат осигурена дистанционна връзка с НАП.

Необходими документи в практиката съгласно Стандарта по ОМ - 2006 г.

17.07.2011

Въпреки, че премина през всички регламентирани етапи на създаване и одобрение още през 2010 година, проектът на НСОПЛБ за актуализирани Стандарти по Обща медицина все още не е утвърден от Министъра на здравеопазването и не е публикуван и влязъл в сила. По тази причина екип на НСОПЛБ изработи примерен комплект документи, които трябва да има всяка практика за ПИМП, в съответствие със Стандартите по Обща медицинска практика, актуални днес.

ImportantНов ред за работа с болничните листове

09.07.2011

От 01.06.2011 година е в сила нов ред за работа и отчитане на болничните листове за временна нетрудоспособност. Какво е новото?