Полезно за практиката

Актуализирани препоръки относно риска от диабетна кетоацедоза по време на лечение с инхибитори на SGLT2

15.03.2016

Допълнителна информация може да видите тук!

Алгоритъм за поведение при суспекция при аортна десекация

18.01.2016

Уважаеми колеги,

Министерство на здравеопазването утвърди методични указание за приложимия алгоритъм за поведение при суспекция при аортна десекация.

Потенциално фатална кожна реакция от антипсихотик

13.12.2014

Антипсихотичният медикамент ziprasidone (в България - Zeldox, Pfizer;  Zisipra, Teva Pharmaceuticals;  Zypsila, KRKA) е свързан с рядка, но потенциално фатална кожна реакция, поради което е под наблюдение на US Food and Drug Administration (FDA).

Нефармакологичното лечение е полезно при контрола на възбудата при деменции

13.12.2014

Няколко нефармакологични интервенции могат да помогнат да се контролира възбудата при хора с деменция – това са заключенията от ново проучване, преглед на 33 рандомизирани контролирани проучвания за пациенти с деменция в домашна среда.

Лекарства, които са обект на допълнително наблюдение

05.12.2014

Лекарства, които са обект на допълнително наблюдение

Европейският съюз (ЕС) въведе нов начин за обозначаване на лекарствата, които се проследяват изключително стриктно от регулаторните органи. Те се наричат лекарства под допълнително наблюдение.

ImportantУказания на МЗ за провеждане на ваксинациите на децата, родени след 01.06.2014 г.

02.09.2014

Във връзка с проблемите с осигуряване на ваксини за имунизация на бебетата, родени след 01.06.2014 г., получихме от МЗ указания за провеждане на имунопрофилактиката.

Безотказен прием на психично болни от цялата страна в Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски" - Нови Искър

10.07.2013

Държавна психиатрична болница "Свети Иван Рилски" в Нови Искър приема безотказно психично болни пациенти от цялата страна независимо от здравноосигурителния им статус и без необходимост да са консултирани предварително със специалист от център за психично здраве.

За диспансеризацията и профилактиката

28.05.2013

Въпроси и отговори, свързани с реда на извършване и отчитане на диспансерните и профилактичните дейности и други въпроси, свързани с основния пакет здравни дейности.

Насилие над деца

27.03.2013

Какво да правим, когато се срещнем с насилие над деца? Брошура на фондация Асоциация Анимус, насочена към личните лекари.

Депресия, суицидно поведение, кризисни ситуации

26.03.2013

Идеи за поведение на ОПЛ при хора, преживяващи критично събитие - спешна психологическа помощ, разпознаване на депресията и суицидните намерения.