Полезно за практиката

Брошура за пациенти с информация за колоректалния рак

07.12.2011

Брошурата е изработена в рамките на вътреуниверситетски проект на МУ - Пловдив „ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОННАТА И СКРИНИНГОВА ДЕЙНОСТ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ” и съдържа полезна информация за колоректалния карцином и методите за скрининг.

Новите изисквания на НАП за фискалните касови апарати

03.11.2011

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и в Наредба № Н-18/2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства /ФУ/ поставят изискване всички фискални устройства – касови апарати и фискални принтери - да имат осигурена дистанционна връзка с НАП.

Необходими документи в практиката съгласно Стандарта по ОМ - 2006 г.

17.07.2011

Въпреки, че премина през всички регламентирани етапи на създаване и одобрение още през 2010 година, проектът на НСОПЛБ за актуализирани Стандарти по Обща медицина все още не е утвърден от Министъра на здравеопазването и не е публикуван и влязъл в сила. По тази причина екип на НСОПЛБ изработи примерен комплект документи, които трябва да има всяка практика за ПИМП, в съответствие със Стандартите по Обща медицинска практика, актуални днес.

ImportantНов ред за работа с болничните листове

09.07.2011

От 01.06.2011 година е в сила нов ред за работа и отчитане на болничните листове за временна нетрудоспособност. Какво е новото?

Подготовка на пациентите за ТЕЛК - указания от НЕЛК

09.07.2011

Как да подготвим пациентите за ТЕЛК? 

Указания на НОИ за реда на издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството

09.07.2011

Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството - как да го оформим?

Отчитане на новите болнични листове

09.07.2011

Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. промени не само бланката "Болничен лист за временна нетрудоспособност" и начина на работа с нея, но и редът за отчитане на болничните листове към поделенията на НАП. Какво е новото?

ImportantМедицински свидетелства за водачи на МПС

03.06.2011

Наредба 3 от 20.05.2011 г. въвежда нов ред за медицинско освителстване на водачи на МПС. Променени са изискванията за физическа годност на водачите на МПС, конкретизирани са състоянията, изискващи освидетелстване от ТОЛЕК. Променени са и бланките, на които се нанасят данните от прегледите на водачите на МПС.

Какво е новото в изискванията и документите?