Кой има право да назначава терапия при доброкачествена простатна хиперплазия?

27.09.2017

Уважаеми колеги,

 

В следствие на постъпили запитвания от страна на колеги- ОПЛ лекари относно възможността за иницииране на лечение на заболяването Хиперплазия на простатната жлеза ви информираме, че съгласно Приложение №7 към Националния рамков договор 2017 за медицински дейности, медицинските специалисти, които могат да назначат терапия на заболяването Хиперплазия на простатата на ЗОЛ над 18 години, могат да бъдат: общопрактикуващ лекар ( код 00) или уролог (код 22) или хирург (код 25).

 

Съобразно посоченото, общопрактикуващите лекари имат право да инициират лечение на заболяването, без да се налага предварителна консултация със специалист уролог. Консултация с уролог или хирург следва да се направи  при необходимост.

 

Приложение №7 към НРД се намира на следния адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/1421 .

 

Екипът на НСОПЛБ

< Назад