Изследванията преди постъпване в болница за диагностика и лечение са ЗАКОНЕН ангажимент на БОЛНИЦАТА

10.10.2016

Уважаеми колеги,

Изследванията преди постъпване в болница за диагностика и лечение са ЗАКОНЕН ангажимент на БОЛНИЦАТА, а не на СЕМЕЙНИЯ ЛЕКАР, тъй като са част от клиничната пътека и БОЛНИЦАТА получава заплащане от Здравна каса за това.

 

Ние нямаме отпусната лимит/направления за тези цели.

 

Нормативна база: НРД 2015 г. /Държавен вестник, брой 6 т 23.01.2015 г./

 

Чл. 177 (4) „При наличие на индикации (клинични и параклинични) са хоспитализация по Клиника Пътека ЗОЛ не може да бъде връщано при изпълнител на извънболнична медицинска помощ за допълнителни консултации и/или изследвания, свързани с основното заболяване, за което пациентът се хоспитализира.“

 

Моля, проявете разбиране и поставяйте проблема си на правилното място.

 

 

Предхиспитализационни- НРД-2015-2016

< Назад