Грипна епидемия в Ямболска област

25.01.2018

Уважаеми колеги,

Съобщавам ви, че от 25.01.2018 г. до 10.02.2018 г.на заседание на Регионалната комисия за борба с грип и ОРЗ, на основание на регистрирана висока заболяемост от  грип  и ОРЗ за периода 22.01 - 25.01.2018 г. – 369.52 на 10 000 население /257 заболели/ и нерегистрираната скрита заболяемост, се обявява ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ на територията на област Ямбол до второ нареждане. 

 

Най –голям брой заболели са регистрирани във възрастовата група от 0 до 4г. – 36 от общо 257 заболели или 1049.56 заболяемост на 10 000 население, следвани от 5 до 14 години - 65 заболели и заболяемост 877.19 на 10 000 население.

 

Влизат в сила следните противоепидемични мероприятия:

 1. В ЛЗ за болнична помощ:

- да се спазват строго алгоритмите за действия при случаи на грип

- прекратяване на свижданията в отделенията

- задължително носене на маски от персонала

- спиране на плановите операции

- строг контрол върху дезинфекцията и стерилизацията в отделенията

- готовност за приемане на болни от грип в определените за целта отделения и сектори

 

 2. В ЛЗ за извънболнична помощ:

- да се спазват строго алгоритмите за действия при случаи на грип

- ОПЛ изнасят обслужването на температурно болните с данни за ОРЗ и грип предимно по домовете

- прекратява се дейността на детските и женски консултации

- да се носят задължително маски при обслужване на болните

- готовност на ЦСМП за обслужване на увеличен брой болни в условията на грипна епидемия

 

3. Детските ясли и детските градини продължават дейността си при засилени противоепидемични мерки, а именно:

- не приемат нови деца

- персоналът задължително работи с марлени маски

- извършва се изключително строг сутрешен филтър, с цел недопускане на болни деца

- строг контрол върху дезинфекционния и стерилизационния режим

- често проветряване на помещенията

 

4. Учебните заведения във всички общини на областта преустановяват дейността си за срок от 6 дни, считано от 26.01.2018 г. до 31.01.2018 г. вкл.

 

5. Препоръчително е избягването на посещения на обществени мероприятия и струпване на много хора в затворени помещения.

 

 Следващото заседание на комисията е насрочено за 31.01.2018 г. в 13.30 часа.

 

                С уважение,

               Д-Р Л.ГЕНЧЕВА

               ДИРЕКТОР НА РЗИ - ЯМБОЛ

 

Съобщавам Ви, че на 09.02.2018 г. на заседание на Регионалната комисия за борба с грип и ОРЗ, на основание на значително намаление на заболяемостта за периода  05.02.2018 г. – 09.02.2018 г. за гр. Ямбол –  237.24 на 10 000  се взе решение за: ОТМЯНА НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ на територията на област Ямбол и на всички противоепидемични мерки в МБАЛ, ЛЗ за извънболнична помощ, ЦСМП и детски заведения, считано от 10.02.2018 г.

< Назад