Как да постъпя, когато срещна ....

Безотказен прием на психично болни от цялата страна в Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски" - Нови Искър

10.07.2013

Държавна психиатрична болница "Свети Иван Рилски" в Нови Искър приема безотказно психично болни пациенти от цялата страна независимо от здравноосигурителния им статус и без необходимост да са консултирани предварително със специалист от център за психично здраве.

Насилие над деца

27.03.2013

Какво да правим, когато се срещнем с насилие над деца? Брошура на фондация Асоциация Анимус, насочена към личните лекари.

Депресия, суицидно поведение, кризисни ситуации

26.03.2013

Идеи за поведение на ОПЛ при хора, преживяващи критично събитие - спешна психологическа помощ, разпознаване на депресията и суицидните намерения.