Насилие над деца

27.03.2013

Какво да правим, когато се срещнем с насилие над деца

Някои индикатори за насилие над децата

Форми на насилие над децата

Задължения на лекаря съгласно действащото законодателство

 

 

Подробности в брошурата на фондация Асоциация Анимус, насочена към личните лекари.

 

Брошура за личните лекари - фондация Асоциация Анимус

(.pdf, 973.37 KB)

< Назад