Информация относно препоръките при приложение на ваксини срещу COVID-19 при рискови групи пациенти

10.02.2021

 

Бихме искали да отбележим, че Кратката характеристика на продукта (KХП) Covid-19 Vaccine AstraZeneca съдържа наличната и одобрена от ЕМА информация по отношение на рискови групи пациенти, в съответствие с клиничните изпитвания в подкрепа на разрешението за употреба. AstraZeneca, в качеството си на ПРУ не би могъл да даде препоръка, която не е одобрена от EMA и не се ангажира с мнение относно хипотези, които не са били обект на одобрени клинични изпитвания.

 

Пълния текст на документа можете да прочетете тук!

< Назад