Становища на експертни бордове по специалности относно показания и противопоказания за ваксиниране срещу КОВИД-19 в отговор на наше писмо относно подготовката и стартирането на работа по ваксинопрофилактика срещу SARS-CoV-2

17.02.2021

Становища на експертни бордове по специалности относно показания и противопоказания за ваксиниране срещу КОВИД-19 в отговор на наше писмо относно подготовката и стартирането на работа по ваксинопрофилактика срещу SARS-CoV-2.

 

Официално писмо от проф. д-р Костадин Ангелов до БЛС и НСОПЛБ относно изготвени от Експертните съвети към министъра на здравеопазването препоръки за ваксиниране срещу COVID-19

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ относно ваксиниране срещу COVID-19

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Кожни и венерически болести“ относно ваксиниране срещу COVID-19

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Гастроентерология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с гастроентерологични и чернодробни заболявания

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ относно ваксиниране срещу COVID-19

 

Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с коагулационни нарушения и анемии

 

Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти, подложени на трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ХСКТ)*

 

Препоръки за прилагане на ваксинопрофилактика срещу Covid-19 при пациенти с малигнени лимфопролиферативни заболявания

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с мултиплен миелом и болести на плазматичната редица

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Клинична алергология“ относно ваксиниране срещу COVID-19

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Клинична имунология“ относно ваксиниране срещу COVID-19

 

Препоръки на Експертният съвет по клиничната специалност „Нефрология” относно ваксиниране срещу COVID-19 при бъбречно-трансплантирани пациенти

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ относно ваксиниране срещу COVID-19

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Ревматология“ относно ваксиниране срещу COVID-19

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Трансфузионна хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Трансплантология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при трансплантирани пациенти

 

Препоръки на Експертният съвет по медицинска специалност „Кардиология“ към МЗ  за наличието на показания и противопоказания за ваксиниране с ваксина срещу SARS-CoV-2 на пациенти с придружаващи сърдечно съдови заболявания

 

Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Вътрешни болести“ относно ваксиниране срещу COVID-19

< Назад