Продуктова информация за COVID-19 Vaccine AstraZeneca инжекционна суспензия

03.02.2021

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

 

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

COVID-19 Vaccine AstraZeneca инжекционна суспензия Ваксина срещу COVID-19 (ChAdOx1-S [рекомбинантна])

 

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Съществуват многодозови флакони, които съдържат 8 или 10 дози по 0,5 ml на флакон (вж. точка 6.5). 

Една доза (0,5 ml) съдържа:

Аденовирус от шимпанзе, кодиращ вирусния шипов (spike) гликопротеин на SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S)*, не по-малко от 2,5 × 108 инфекциозни единици (infectious units, Inf.U) *Произведен в генетично модифицирани човешки ембрионални бъбречни (human embrionic kidney, HEK) 293 клетки чрез рекомбинантна ДНК технология.

 

Този продукт съдържа генетично модифицирани организми (ГМО).

 

Пълния текст на документа можете да видите тук!

< Назад